1. pilier

Rok 2023

Pod pojmom prvý pilier sa rozumie štátny dôchodok vyplácaný zo sociálnej poisťovne po dosiahnutí dôchodkového veku. Ak ste sa nerozhodli vstúpiť do druhého piliera, z Vašej mzdy z celkovej ceny práce odvediete do sociálnej poisťovne 18 %. Nebudete mať potom nárok na dôchodok od súkromných dôchodcovských správcovských spoločností. V prípade, že ste v druhom pilieri, z Vašej mzdy odvádzate určité percento do sociálnej poisťovne a určité percento do súkromných rúk. Pozrite sa, aké percento z Vašej výplaty odvádzate na dôchodkové poistenie podľa jednotlivých rokov:

Odvody na dôchodkové poistenie:

Rok Ak ste v 1. pilieri Ak ste v 2. pilieri
2027 18 % 12 %
2026 18 % 12,25 %
2025 18 % 12,25 %
2024 18 % 12,50 %
2023 18 % 12,50 %
2022 18 % 12,50 %
2021 18 % 12,75%
2020 18 % 13 %
2019 18 % 13,25 %
2018 18 % 13,50 %
2017 18 % 13,75 %
2016 18 % 14 %
2015 18 % 14 %

Ako funguje 1. pilier?

Štátny prvý pilier dôchodkového zabezpečenia funguje tak, že z miezd pracujúcich sa vyzbierajú peniaze a dajú sa na dôchodky ľuďom v poproduktívnom veku. Výška dôchodkov tak závisí od reálnej situácie na trhu práce a demografie. Ak bude mať veľa ľudí dobre platenú prácu a bude ich veľa, šanca na dôstojný dôchodok je vysoká. Práve aj súčasný rok 2023 je pre dôchodky z prvého piliera priaznivý a v budúcnosti pravdepodobne už nebude.

1. pilier je solidárny

Ak ste sa rozhodli zostať v štátnom prvom pilieri, majte na pamäti, že Váš dôchodok nie je priamoúmerný odvedeným peniazom do sociálnej poisťovne. Dobre zarábajúcim berie a tým, čo nepracovali alebo pracovali na slabo platenej pozícií pridáva. Existujú v ňom prvky solidarity. Chudobným napríklad pridáva určité percento alebo Vám v prípade nízkej mzdy garantuje minimálny dôchodok. Naopak ak zarábate viac ako trojnásobok priemernej mzdy, dôchodok Vám silno zoseká a ešte Vám aj dôchodok zníži percentuálne v prospech slabšie zarábajúcich.