Aktuálna dôchodková hodnota

Rok 2023

Kľúčový faktor pri výpočte dôchodku je aktuálna dôchodková hodnota (často sa používa skratka ADH). V roku 2023 je dôchodková hodnota vo výške 16,4764 €. Je to jedna z troch veličín, ktorá určuje výšku priznaného dôchodku. Hodnota sa pravidelne zvyšuje podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak rastú platy, rastie spolu s nimi aj dôchodková hodnota. Od 1.1.2023 z dôvodu neudržateľnosti dôchodkového systému nastala zmena, kedy sa novo priznaný dôchodok znižuje o 5%. Výsledná suma dôchodku sa násobí koeficientom 0,95. V tabuľke si pozrite vývoj aktuálnej dôchodkovej hodnoty:

Dôchodková hodnota na Slovensku:

Kalendárny rok Dôchodková hodnota
2024 17,7945 € (odhad)
2023 16,4764 €
2022 15,1300 €
2021 14,2107 €
2020 13,6361 €
2019 12,6657 €
2018 11,9379 €
2017 11,3505 €
2016 10,9930 €
2015 10,6865 €
2014 10,2524 €
2013 10,0098 €
2012 9,8182 €

1 z 3 rozhodujúcich faktorov

Ak by sme to mali preložiť do jednoduchého jazyka, dôchodková hodnota tvorí 1/3 vzorca na výpočet dôchodku. Táto hodnota sa vynásobí počtom odpracovaných rokov a osobným mzdovým bodom. Ak je nový dôchodok priznaný po 1.1.2023 tak aj koeficientom 0,95. Ak sa dôchodková hodnota zvýši aj v roku 2024, pozitívne to ovplyvní aj budúcu penziu.