Čiastočný invalidný dôchodok

Rok 2021

Čiastočný invalidný dôchodok predstavuje pokles miery vykonávania zárobkovej činnosti minimálne o 40%. Medzi ľuďmi sa často rozšíril aj názov polovičný invalidný dôchodok. Invalidný dôchodok väčšinou predchádza dlhodobej práceneschopnosti, spravidla 1 rok. Miera poklesu vykonávania zárobkovej činnosti záleží od diagnózy, ktorá obmedzuje plné uplatnenie sa na trhu práce.

Čiastočný invalidný dôchodok a pracovný pomer

Veľmi často sa rieši otázka, či je možné pri čiastočnom invalidnom dôchodku pracovať aj v roku 2021. Odpoveď znie áno. Tzv. polovičný invalidný dôchodok nie je krátený, ak si nájdete zamestnanie. Rovnako to bolo aj v minulosti v roku 2020 a pravdepodobne nedôjde k zmene ani v roku 2022. Jasný dôkaz o nekrátení čiastočného invalidného dôchodku znázorňuje aj tabuľka:

Krátenie (nekrátenie) mzdy pri čiastočnom invalidnom dôchodku:

Rok % krátenie invalidného dôchodku Krátenie dôchodku v €
2022 0% (odhad) 0 € (odhad)
2021 0% 0 €
2020 0% 0 €
2019 0 % 0 €
2018 0 % 0 €
2017 0 % 0 €
2016 0 % 0 €
2015 0 % 0 €

Hraničné hodnoty 40% a 70%

Pri invalidnom dôchodku sú práve hodnoty 40% a 70% krajné hraničné hodnoty na priznanie invalidného dôchodku. Na to, aby človek mohol získať čiastočný invalidný dôchodok musí byť jeho obmedzenie pracovať na viac ako 40%, pokiaľ má obmedzené možnosti vykonávať zárobkovú činnosť na viac ako 70%, ide o plnú invaliditu. V súčasnosti sa tlačí na prehodnotenie % pri rozličných diagnózach, aby to menej záležalo od posudkového lekára a viac od pevných dát jednotlivých chorôb.