Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Rok 2023

Najčastejšia a asi aj najvýhodnejšia možnosť pre doplatenie dobrovoľného dôchodkového poistenia je, keď nespĺňate podmienku mať odpracovaných minimálne 15 rokov pre priznanie starobného dôchodku. Dôchodkové poistenie si môžete doplatiť za roky, kedy ste boli:

- študent
- nezamestnaný v evidencii na úrade práce

Aby ste mohli doplatiť dôchodkové poistenie, môžete to urobiť za obdobie kedy ste mali minimálne 16 rokov. V tabuľke si pozrite výšku minimálneho dobrovoľného dôchodkového poistenia podľa jednotlivých rokov:

Doplatenie dobrovoľného dôchodkového poistenia:

Rok Mesačné dobrovoľné poistenie Vymeriavací základ
2024 156,94 € (odhad) 654 € (odhad)
2023 145,32 € 605,5 €
2022 135,96 € 566,5 €
2021 131,04 € 546 €
2020 121,56 € 506,50 €
2019 114,48 € 477 €
2018 109,44 € 456 €
2017 105,96 € 441,50 €
2016 102,96 € 429 €
2015 98,88 € 412 €
2014 96,60 € 402,50 €
2013 94,32 € 393 €
2012 92,28 € 384,50 €
2011 89,33 € 372,25 €
2010 86,76 € 361,51 €
2009 80,24 € 334,36 €
2008 74,72 € 311,37 €
2007 68,80 € 286,69 €
2006 63,02 € 262,64 €
2005 57,21 € 238,41 €
2004 53,81 € 224,24 €
2003 nie je možné 30% z priemrnej mzdy
2002 nie je možné 30% z priemrnej mzdy

Spätné doplatenie dôchodkového poistenia

Pokiaľ spĺňate možnosť doplatiť si dôchodkové poistenie, najvýhodnejšia je možnosť spätného doplatenia dôchodkového poistenia. Ceny v obchodoch a platy rastú a vy môžete použiť minimálny vymeriavací základ z pred 10-15 rokov a nie z terajšieho vysokého vymeriavacieho základu. Spätné doplatenie dôchodkového poistenia má však limity, že ho môžete doplatiť len za roky, kedy ste boli evidovaný nezamestnaný alebo ste študovali na strednej alebo vysokej škole. Do 31.12.2003 sa vám do odpracovaných rokov počítajú aj roky v evidencii na úrade práce a aj štúdium.

Je spätné doplatenie dôchodkového poistenia drahé?

Áno, spätné doplatenie je veľmi drahé, ale zároveň lacnejšie ako keby ste platili dôchodkové poistenie formou dobrovoľných sociálnych odvodov. Predstavte si, že máte zaplatiť za každý mesiac štúdia alebo času kedy ste boli evidovaný nezamestnaný 130 €. Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže stáť aj 10 000 €. V určitých prípadoch sa aj oplatí. Najvýhodnejšie je pre starých, nízkopríjmových ľudí s vysokou finančnou gramotnosťou. Ak máte 26 rokov a práve Vás trápi, že ste prišli o 10 odrobených rokov, na túto možnosť radšej zabudnite. Pokiaľ je vaša motivácia doplatiť si jeden deň z minimálneho základu za každý kalendárny rok, aby ste mali odpracovaný rok, v takomto prípade je to častokrát výhodné. Spätné doplatenie dôchodkového poistenia dôkladne zvážte a počítajte aj s tým, že politickými rozhodnutiami sa môže výhodnosť a nevýhodnosť meniť.