Dôchodkové poistenie

Rok 2023

Každý pracujúci človek musí zo svojej mzdy odviesť časť svojej výplaty na dôchodkové poistenie. Toto dôchodkové poistenie slúži na vyplácanie nasledujúcich druhov dôchodku:

- starobný
- predčasný starobný
- vdovecký
- vdovský
- sirotský

Ak by sa Vám stala niektorá z týchto situácií, je možné požiadať o výplatu niektorého z dôchodkov. Najčastejšie však ide o starobný dôchodok. Nejde síce o priamu úmeru pri vyplácaní dôchodku (predovšetkým z 1. piliera). Ak ale budete odvádzať z Vašej mzdy viac, budete mať v budúcnosti vyšší dôchodok. Pozrite sa v tabuľke, koľko € platíte na sociálne poistenie z hrubej mzdy:

Koľko € platí zamestnanec a zamestnávateľ na dôchodkové poistenie:

Hrubá mzda Zamestnanec Zamestnávateľ
100 € 4 € 14 €
200 € 8 € 28 €
300 € 12 € 42 €
400 € 16 € 56 €
500 € 20 € 70 €
600 € 24 € 84 €
700 € 28 € 98 €
800 € 32 € 112 €
900 € 36 € 126 €
1000 € 40 € 140 €
1100 € 44 € 154 €
1200 € 48 € 168 €
1300 € 52 € 182 €
1400 € 56 € 196 €
1500 € 60 € 210 €
1600 € 64 € 224 €
1700 € 68 € 238 €
1800 € 72 € 252 €
1900 € 76 € 266 €
2000 € 80 € 280 €
3000 € 120 € 420 €
4000 € 160 € 560 €
5000 € 200 € 700 €

Aké percento z výplaty ide na dôchodkové poistenie?

Dôchodkové poistenie sa platí z výplaty. Je jedno v akej výške je Vaša mzda, ide o rovnaké percento. Tí, čo zarábajú viac, zaplatia nominálne viacej ale percentuálne rovnako. Každý zamestnanec zaplatí zo svojej hrubej mzdy 4%. Váš zamestnávateľ platí oveľa väčšie odvody na Vaše dôchodkové poistenie. Ide až o 14%. Dôchodky predstavujú vysokú položku výdavkov pre štát, preto je aj dôchodkové poistenie na takej vysokej úrovni.


Dôchodkové poistenie počas nezamestnanosti

Ak ste sa na určitý čas alebo dlhodobo ocitli na úrade práce, neplatíte žiadne dôchodkové poistenie. To isté platí aj pre štát. Od roku 2004 nie ste dôchodkovo poistený, čo môže mať vplyv na nižší dôchodok v budúcnosti. Existuje však možnosť dobrovoľného dôchodkového poistenia, ktoré je možné doplatiť aj spätne za roky, kedy ste v evidencii nezamestnaných na úrade práce.

Dôchodkové poistenie počas materskej dovolenky

Ak je jeden z rodičov na materskej dovolenke, štát za neho platí dôchodkové poistenie. Ide o náhradu príjmu vo výške 60%. Je to novela zákona od roku 2018, kedy už nemusíte o dôchodkové poistenie žiadať ale bude sa započítavať automaticky. Dôchodkové poistenie počas materskej dovolenky sa tak započíta do dôchodku aj ľuďom, ktorí si v minulosti zabudli splniť oznamovaciu povinnosť v sociálnej poisťovni.