Zoznam diagnóz na invalidný dôchodok

Rok 2023

Pri priznaní nároku na invalidný dôchodok hrá dôležitú úlohu bodovanie v percentách. Každá diagnóza má iné % miery poklesu zárobkovej činnosti. Aj v roku 2023 sú rôzne choroby obodované podľa závažnosti. Čím je choroba závažnejšia, tým má vyššie percento miery poklesu a z toho sa vypočíta nárok na čiastočný alebo plný invalidný dôchodok. V tabuľke si môžeme pozrieť bodovanie jednotlivých chorôb:

Tabuľka diagnóz na invalidný dôchodok:

Poradie Názov diagnózy Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
1. Infekčné a parazitárne choroby 10% - 80%
2. Choroby krvi a krvotvorných orgánov 10% - 80%
3. Imunodeficitné stavy 20% - 80%
4. Hyperimúnne stavy 10% až 70%
5. Chronický únavový syndróm 30% až 80%
6. Poruchy výživy a premeny látok, endokrinné choroby 5% až 90%
7. Duševné choroby a poruchy správania 15% až 100%
8. Mozgové postihnutie 5% až 100%
9. Poškodenia miechy 20 až 100%
10. Problémy so zrakom 5% až 90%
11. Problémy so sluchom 5% až 90%
12. Choroby dolných dýchacích ciest 5% až 90%
13. Choroby horných dýchacích ciest 5% až 70%
14. Choroby srdca 5% až 90%
15. Cievne choroby 10% až 90%
16. Choroby žalúdka 5% až 80%
17. Choroby pažeráka 10% až 90%
18. Choroby hrubého a tenkého čreva 10% až 90%
19. Choroby žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy a pečene 5% až 90%
20. Prietrže 5% až 70%
21. Problémy s obličkami 5% až 90%
22. Choroby močových ciest 5% až 90%
23. Choroby mužských pohlavných orgánov 10% až 90%
24. Choroby ženských pohlavných orgánov 5% až 90%
25. Choroby kože a podkožného väziva 5% až 90%
26. Choroby kĺbov a artropatie 10% až 80%
27. Osteopatia a chondropatia 10% až 80%
28. Iné choroby mäkkého tkaniva, synoviálnej blany a šľachy 10% až 80%
29. Dorzopatia a spondylopatia 10% až 80%
30. Stavy po úrazoch 5% - 100%
31. Postihnutie končatín 5% - 80%
32. Choroby svalov 20% - 90%
33. Nádory mäkkých tkanív, kostí a svalstva 50% - 90%

Kompletný zoznam chorôb pre invalidný dôchodok a bodovanie diagnóz

Naša tabuľka je v podstate stručná a každá z týchto diagnóz má ešte ďalšie podkategórie. Kompletný zoznam diagnóz nájdete v tomto odkaze. Ide o 41 strán, kde je podrobne popísaných oveľa viac chorôb pre priznanie invalidného dôchodku. Množstvo diagnóz má rozpätie v miere poklesu schopnosti pre zárobkovú činnosť. To, aká miera poklesu Vám bude priznaná záleží od posudkového lekára. Niektoré choroby majú väčšie rozpätie a iné sú zasa obodované presným percentom.


Viac diagnóz a priznanie invalidného dôchodku

Často sa stáva, že pacient môže mať súčasne viac diagnóz, ktoré sa nachádzajú v tabuľke pre priznanie invalidného dôchodku a každá z diagnóz má určité bodovanie v percentách. V takomto prípade sa percentá nesčítavajú jednoduchou matematikou. Bodovanie funguje tak, že za „hlavnú diagnózu“ mu budú prisúdené určité body a za každú ďalšiu maximálne 10 bodov.