Dôchodkový vek

Rok 2023 +

Vek odchodu do dôchodku je v dnešnej dobe veľmi citlivá téma. Demografické ukazovatele a predlžovanie ľudského života napomáhajú tomu, že je nutné zvýšiť dôchodkový vek aj v roku 2023. V roku 2022 bol vek odchodu do dôchodku 63 rokov. V roku 2023 sa zvýšil na 63 rokov a 2 mesiace. Pravdepodobne nejde o posledné zvyšovanie a tak sa v roku 2024 očakáva odchod do dôchodku v 63 rokoch a 4 mesiacoch. Podobne to bude aj v roku 2025 a ďalších rokoch. Práve vďaka zavedeniu dôchodkového stropu môžu ísť niektoré ženy skôr do dôchodku. Pozrime si teda tabuľku veku odchodu do dôchodku a aká je prognóza zvyšovania veku podľa jednotlivých rokoch.

Výpočet odchodu do dôchodku v súčasnosti a budúcnosti:

Rok Muž a bezdetná žena Žena s 1 dieťaťom Žena s 2 deťmi Žena s 3 alebo 4 deťmi
2017 62 rokov a 76 dní 62 rokov a 76 dní 60 rokov a 3 mesiace 58 rokov a 6 mesiacov
2018 62 rokov a 139 dní 62 rokov a 139 dní 61 rokov 59 rokov a 3 mesiace
2019 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov a 6 mesiacov 61 rokov a 9 mesiacov 60 rokov
2020 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 7 mesiacov 62 rokov a 1 mesiac 60 rokov a 9 mesiacov
2021 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiacov 61 rokov a 10 mesiacov 61 rokov a 4 mesiacov
2022 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov 61 rokov a 6 mesiacov
2023 63 rokov a 2 mesiace 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 2 mesiace 61 rokov a 8 mesiacov
2024 63 rokov a 4 mesiace 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace 61 rokov a 10 mesiacov
2025 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov
2026 63 rokov a 8 mesiacov 63 rokov a 2 mesiace 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a mesiace
2027 63 rokov a 10 mesiacov 63 rokov a 4 mesiace 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace
2028 64 rokov 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov
2029 (odhad) 64 rokov 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov
2030 (odhad) 64 rokov 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov

Dôchodkový vek v súčasnosti

Ak sa na to pozrieme v prítomnosti, dôchodkový vek je na veľmi nízkej hodnote v porovnaní s inými štátmi Európskej únie. Vek odchodu do dôchodku je len 63 rokov a 2 mesiace. V dnešnej dobe pripadá veľa pracujúcich na jedného dôchodcu, čo umožňuje mať relatívne nízky vek odchodu do penzie. Ale dôchodková kalkulačka a sociálna poisťovňa avizujú zmenu. Ak sa pozrieme výhľadovo o niečo ďalej, nečaká nás nič pozitívne.

Výpočet dôchodkového veku v budnúcnosti

Ak sa teda pozrieme, ako to vyzerá s našim vekom odchodu do dôchodku, ľuďom ktorým chýba do dôchodku približne 5 rokov, ich dôchodkový vek bude 64 rokov. Horšie to vyzerá u ľudí, ktorí majú dnes okolo 50 rokov. Tí by mali odísť do penzie približne ako 65 roční. Ženy dokonca o pol roka skôr za každé vychované dieťa. Maximálne zvýhodnenie je na 3 deti. Mladší ľudia to budú mať ešte oveľa náročnejšie, pretože u ľudí, ktorí majú v súčasnosti okolo 30 – 40 rokov sa predpokladá vek odchodu do dôchodku okolo 67 rokov (Tu naozaj neveríme, že náš sociálny systém utiahne ústavný zákon dôchodkového stropu). U poslednej spomínanej vekovej kategórie sa robia odhady len veľmi ťažko. Všetko bude závisieť od demografickej krivky a ochoty Slovenska prijímať migrantov.