Dôchodkový vek

Rok 2021 +

Vek odchodu do dôchodku je v dnešnej dobe veľmi citlivá téma. Demografické ukazovatele a predlžovanie ľudského života napomáhajú tomu, že je nutné zvýšiť dôchodkový vek aj v roku 2021. V roku 2020 bol vek odchodu do dôchodku 62 rokov a 8 mesiacov. V roku 2021 sa zvýšil na 62 rokov a 10 mesiacov. Pravdepodobne nejde o posledné zvyšovanie a tak sa v roku 2022 očakáva odchod do dôchodku v 63 rokoch. Podobne to bude aj v roku 2023 a ďalších rokoch. Práve vďaka zavedeniu dôchodkového stropu môžu ísť niektoré ženy skôr do dôchodku. Pozrime si teda tabuľku veku odchodu do dôchodku a aká je prognóza zvyšovania veku podľa jednotlivých rokoch.

Výpočet odchodu do dôchodku v súčasnosti a budúcnosti:

Rok Muž a bezdetná žena Žena s 1 dieťaťom Žena s 2 deťmi Žena s 3 alebo 4 deťmi
2017 62 rokov a 76 dní 62 rokov a 76 dní 60 rokov a 3 mesiace 58 rokov a 6 mesiacov
2018 62 rokov a 139 dní 62 rokov a 139 dní 61 rokov 59 rokov a 3 mesiace
2019 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov a 6 mesiacov 61 rokov a 9 mesiacov 60 rokov
2020 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 7 mesiacov 62 rokov a 1 mesiac 60 rokov a 9 mesiacov
2021 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 5 mesiacov 61 rokov a 6 mesiacov
2022 63 rokov 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 9 mesiacov 61 rokov a 10 mesiacov
2023 63 rokov a 2 mesiace 63 rokov 63 rokov 62 rokov a 2 mesiace
2024 (odhad) 63 rokov a 90 dní 63 rokov a 90 dní 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov
2025 (odhad) 63 rokov a 135 dní 63 rokov a 135 dní 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov
2026 (odhad) 63 rokov a 180 dní 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov
2027 (odhad) 63 rokov a 220 dní 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov
2028 (odhad) 63 rokov a 270 dní 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov
2029 (odhad) 63 rokov a 330 dní 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov
2030 (odhad) 64 rokov 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov

Dôchodkový vek v súčasnosti

Ak sa na to pozrieme v prítomnosti, dôchodkový vek je na veľmi nízkej hodnote v porovnaní s inými štátmi Európskej únie. Vek odchodu do dôchodku je len pár mesiacov nad hranicou 62 rokov. V dnešnej dobe pripadá veľa pracujúcich na jedného dôchodcu, čo umožňuje mať relatívne nízky vek odchodu do penzie. Ale dôchodková kalkulačka a sociálna poisťovňa avizujú zmenu. Ak sa pozrieme výhľadovo o niečo ďalej, nečaká nás nič pozitívne.

Výpočet dôchodkového veku v budnúcnosti

Ak sa teda pozrieme, ako to vyzerá s našim vekom odchodu do dôchodku, ľuďom ktorým chýba do dôchodku približne 5 rokov, ich dôchodkový vek bude 63 rokov a niekoľko mesiacov. Horšie to vyzerá u ľudí, ktorí majú dnes okolo 50 rokov. Tí by mali odísť do penzie približne ako 64 roční. Ženy dokonca o pol roka skôr za každé vychované dieťa. Maximálne zvýhodnenie je na 3 deti. Mladší ľudia to budú mať ešte oveľa náročnejšie, pretože u ľudí, ktorí majú v súčasnosti okolo 30 – 40 rokov sa predpokladá vek odchodu do dôchodku okolo 67 rokov (Tu naozaj neveríme, že náš sociálny systém utiahne ústavný zákon dôchodkového stropu). U poslednej spomínanej vekovej kategórie sa robia odhady len veľmi ťažko. Všetko bude závisieť od demografickej krivky a ochoty Slovenska prijímať migrantov.