Dôchodkový vek

Rok 2019+

Vek odchodu do dôchodku je v dnešnej dobe veľmi citlivá téma. Demografické ukazovatele a predlžovanie ľudského života napomáhajú tomu, že je nutné zvýšiť dôchodkový vek aj v roku 2019. V roku 2018 bol vek odchodu do dôchodku 62 rokov a 139 dní. V roku 2019 sa zvýšil na 62 rokov a 6 mesiacov. Pravdepodobne nejde o posledné zvyšovanie a tak sa v roku 2020 očakáva odchod do dôchodku v 62 rokoch a 8 mesiacoch. Podobne to bude aj v roku 2021 a ďalších rokoch. Pozrime si teda tabuľku veku odchodu do dôchodku a aká je prognóza zvyšovania veku podľa jednotlivých rokoch:

Výpočet odchodu do dôchodku v súčasnosti a budúcnosti:

Rok Kedy do dôchodku Stav
2017 62 rokov a 76 dní potvrdené vládou
2018 62 rokov a 139 dní potvrdené vládou
2019 62 rokov a 6 mesiacov potvrdené vládou
2020 62 rokov a 8 mesiacov potvrdené vládou
2021 62 rokov a 10 mesiacov potvrdené vládou
2022 63 rokov potvrdené vládou
2023 63 rokov a 2 mesiace potvrdené vládou
2024 63 rokov a 90 dní prognóza
2025 63 rokov a 135 dní prognóza
2026 63 rokov a 180 dní prognóza
2027 63 rokov a 220 dní prognóza
2028 63 rokov a 270 dní prognóza
2029 63 rokov a 330 dní prognóza
2030 64 rokov a 30 dní prognóza
2031 64 rokov a 75 dní prognóza
2032 64 rokov a 12 dní prognóza
2037 65 rokov prognóza
2042 65 rokov a 270 dní prognóza
2047 66 rokov a 120 dní prognóza

Dôchodkový vek v súčasnosti

Ak sa na to pozrieme v prítomnosti, dôchodkový vek je na veľmi nízkej hodnote v porovnaní s inými štátmi Európskej únie. Vek odchodu do dôchodku je len pár mesiacov nad hranicou 62 rokov. V dnešnej dobe pripadá veľa pracujúcich na jedného dôchodcu, čo umožňuje mať relatívne nízky vek odchodu do penzie. Ale dôchodková kalkulačka a sociálna poisťovňa avizujú zmenu. Ak sa pozrieme výhľadovo o niečo ďalej, nečaká nás nič pozitívne.

Výpočet dôchodkového veku v budnúcnosti

Ak sa teda pozrieme, ako to vyzerá s našim vekom odchodu do dôchodku, ľuďom ktorým chýba do dôchodku približne 5 rokov, ich dôchodkový vek bude 63 rokov a niekoľko mesiacov. Horšie to vyzerá u ľudí, ktorí majú dnes okolo 50 rokov. Tí by mali odísť do penzie približne ako 64 roční. Mladší ľudia to budú mať ešte oveľa náročnejšie, pretože u ľudí, ktorí majú v súčasnosti okolo 30 – 40 rokov sa predpokladá vek odchodu do dôchodku okolo 67 rokov. U poslednej spomínanej vekovej kategórie sa robia odhady len veľmi ťažko. Všetko bude závisieť od demografickej krivky a ochoty Slovenska prijímať migrantov.