Predčasný dôchodok a práca

Rok 2023

Niektorí ľudia volia možnosť ísť na predčasný dôchodok. Ako to je ak sa rozhodne predčasný dôchodca pracovať v roku 2023? Existuje súbeh práce a poberania predčasného dôchodku? Práve v roku 2018 nastala zmena. Dôchodca neplatí poistenie, ak využije možnosť pracovať u jedného zamestnávateľa a zarobí maximálne 200 €. Vo všeobecnosti platí, že predčasný dôchodca nemôže súčasne pracovať a byť platcom sociálneho poistenia. V tabuľke si pozrite, koľko môžete maximálne zarobiť popri poberaní predčasného dôchodku:

Maximálny zárobok pri poberaní predčasného starobného dôchodku:

Obdobie Dohoda Pracovná zmluva
2024 200 € (odhad) 200 € (odhad)
2023 200 € 200 €
2022 200 € 200 €
2021 200 € 200 €
2020 200 € 200 €
2019 200 € 200 €
1.7.2018 - 31.12.2018 200 € 200 €
1.1.2018 - 30.6.2018 0 € 0 €
2017 0 € 0 €
2016 0 € 0 €
2015 0 € 0 €

Predčasný dôchodok a práca na dohodu alebo pracovnú zmluvu

Je nejaký rozdiel, ak sa ako predčasný dôchodca rozhodnem pracovať na dohodu alebo pracovnú zmluvu? Čo sa týka limitu maximálneho zárobku, je to úplne jedno. Aj dohodári a aj ľudia pracujúci na zmluvu môžu zarobiť maximálne 200 € mesačne (2400 € ročne) aby mohli súčasne poberať predčasný dôchodok. Rozdiely medzi dohodou a prácou na čiastočný pracovný pomer je hlavne vo flexibilite a ochrane zamestnanca. Je to už len na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, ktorý druh pracovnej zmluvy uprednostní pri zamestnávaní predčasného dôchodcu.

Chcem znova pracovať alebo zarobiť viac

Ľudia často požiadajú o predčasný dôchodok a časom zistia, že majú možnosť získať prácu. Aj predčasný dôchodca má možnosť ukončiť poberanie predčasného dôchodku a zároveň zastaviť doživotné krátenie penzie predčasného dôchodcu. Iní zasa by si chceli ponechať výhodu mať predčasný dôchodok a zarobiť viac ako 200 €. Áno, existuje možnosť pracovať na živnosť a mať iné limity pri maximálnom možnom zárobku. Netreba si však mýliť závislú činnosť a SZČO. Živnosť má svoje pravidlá a nie je možné len zastierať závislú činnosť.