1. pilier vs. 2. pilier

Rok 2023

Množstvo ľudí na Slovensku si kladie otázky, či je vhodné byť v prvom alebo druhom pilieri. Táto otázka vôbec nie je taká jednoznačná a navyše to, čo platí teraz môže byť o 20 rokov úplne ináč. Myslíte si, že súčasní dôchodcovia vo svojich detských časoch vedeli, čo je to 2. pilier? Nie, nevedeli. Lebo ani neexistoval. To, čo bude naozaj v ďalekej budúcnosti je ťažké predvídať. Čo ak v budúcnosti budeme žiť v nejakom európskom superštáte alebo tu nebude demokracia ale úplne iné štátne zriadenie? Poznáte niekto históriu 2. piliera v Česku a Maďarsku? V roku 2023 je majetok vo všetkých DSS takmer 13 miliárd. Zaujímavá suma pre zníženie štátneho dlhu, všakže?

Poďme ale bližšie od hypotéz k súčasnému nastaveniu. Jednoduchšie rozhodovanie majú určite tí, čo majú pár rokov do dôchodku. V prípade, že sa naozaj nič dramatického nestane, ponúkame Vám plusy a mínusy prvého a druhého dôchodkového piliera:

Porovnanie prvého a druhého piliera:

Číslo 1. pilier 2. pilier
1. Výhodný pre starších ľudí Vhodný pre mladých ľudí
2. Vhodný pre ľudí s nižším alebo žiadnym príjmom Dobrá voľba pre ľudí, ktorí odvádzajú veľa do sociálnej poisťovne
3. Ohrozený starnutím populácie Častými politickými zmenami sa môžu podmienky meniť
4. Nie je možné dediť Nasporenú sumu je možné dediť
5. Garancia minimálnym dôchodkom Nízkopríjmoví musia prijať doživotný dôchodok
6. Závisí od ekonomiky krajiny Závisí od situácie na dlhopisovom a akciovom trhu
7. Solidárny dôchodkový pilier Zásluhový dôchodkový pilier
8. Dôchodok len z jedného zdroja – štát Dôchodok z dvoch zdrojov – od štátu a súkromného sektora
9. Neznehodnocujú ho poplatky a inflácia Možnosť výberu z dôchodkových fondov
10. Väčšie istoty a garancie od štátu Nie je zdaňovaný a má nízke poplatky

Vek a príjem poistenca

Asi najväčšiu roľu pri rozhodovaní medzi prvým a druhým pilierom je vek a príjem. Platí všeobecné pravidlo: Ak ste mladí a máte vysoký príjem, vstúpte do 2. piliera. Ak máte pár rokov do dôchodku a nízky príjem, zostaňte v 1. pilieri. Prvý pilier je solidárny a snaží sa stierať rozdiely medzi bohatými a chudobnými a naopak druhý pilier je zásluhový a nijako sa Vám nebude krátiť alebo pridávať Vaša penzia. Tá závisí od toho, do ktorého fondu investujete.

Druhý pilier je kombinovaná penzia od štátu a súkromného sektoru

Množstvo laikov si myslí, že vstúpením do druhého piliera bude dostávať skutočne len penziu od dôchodcovskej správcovskej spoločnosti. Realita je taká, že 60% až 90% bude dostávať penziu od štátu a len cca. 10% až 40% penzie dostane od súkromných poisťovní. Pri druhom pilieri odvádzate v roku 2023 z Vašej ceny práce 5,5% do súkromných DSS a 12,5% do sociálnej poisťovne. Pri prvom pilieri je to celých 18% do sociálnej poisťovne. Aj pre túto istotu viac ľudí volí 2. pilier pred 1. pilierom.