Vyplácanie dôchodkov

Rok 2023

Ako sa vypláca dôchodok? Túto otázku si kladú viacerí, ktorí sa ešte len chystajú do penzie alebo uvažujú o zmene spôsobu. Dôchodok sa vypláca mesiac dopredu v pravidelných mesačných intervaloch. V prípade, že chcete penziu vyplatiť do tretích krajín (nie Európskej únie), môže ísť o vyplácanie dôchodku až 3 mesiace pozadu. Pozrime si formy vyplácania penzií:

1. Výplata dôchodku na účet

Asi najlepší spôsob je vyplácanie dôchodku na účet. Je to jednoduché, praktické a dôchodca nemusí nič riešiť. Je úplne jedno, kde sa človek nachádza, jeho penzia bude vo výplatnom termíne na bankovom účte. Ľudia väčšinou preferujú vyplácanie dôchodku na vlastný účet. Pri súhlase manželov, môže byť dôchodok vyplácaný aj na účet manžela/manželky. Niektorí starší ľudia však nevlastnia vlastný účet, preto je pre nich výplata dôchodku na bankový účet nevýhodná a preferujú radšej iný spôsob.

2. V hotovosti

Tradičný a v minulosti osvedčený spôsob je vyplácanie dôchodkov prostredníctvom Slovenskej pošty. Dôchodok Vám donesie poštárka priamo v mieste trvalého bydliska vo výplatnom termíne. Výhoda tohto spôsobu je, že peniaze máte v hotovosti a môžete ich minúť hocikde. Predsa len hotovosťou zaplatíte všade na rozdiel od platobných kariet. Dôchodok vám pokojne môžu vyplatiť aj na pobočke pošty. Horšie to bude s výplatou dôchodku ak ste napríklad dlhšie v nemocnici alebo na dovolenke.

3. Dôchodok v zariadení

Dôchodca sa môže rozhodnúť aj pre možnosť posielať svoj dôchodok do zariadenia sociálnych služieb. Funguje to prostredníctvom hromadných poukazov. Môže sa stať hocičo a človek sa dostane do výkonu trestu. Dôchodok môže byť posielaný prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.