Čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku

Rok 2023

Okrem štandardného pracovného pomeru je možné získať dôchodkové poistenie aj iným statusom. Počas minulosti sa niekoľkokrát menili náhradné doby, kedy štát platil dôchodkové poistenie aj za iné kategórie ako pracujúci. Niektorým kategóriám platí doteraz. To, čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku sa zásadne menilo na prelome rokov 2003 a 2004. Tabuľka ukazuje, ktoré roky sa započítavajú do odpracovaných rokov na dôchodok. Zoznam aktualizovaný v roku 2023:

Zoznam kategórií pre zápočet odpracovaných rokov na dôchodok:

Status Do 31.12.2003 Po 1.1.2004
Práca áno áno
SZČO ak platíte sociálne odvody ak platíte sociálne odvody
Konateľ s.r.o. ak platíte sociálne odvody ak platíte sociálne odvody
PN-ka áno nie
Nezamestnaný väčšinou áno nie
Stredná škola áno, od 15 rokov nie
Vysoká škola áno nie
Materská dovolenka áno áno
Rodičovská dovolenka áno áno

Ako sa počítajú odpracované roky zamestnaným?

Najlepší spôsob ako sa zabezpečiť na starobu je byť zamestnaný a mať vysoký príjem. Koeficient sa počíta podľa priemernej mzdy. Ak ste napríklad zarábali v roku 2023 priemernú mzdu, Váš koeficient pre daný kalendárny rok bude 1. Ak ste zarábali napríklad 50% z priemernej mzdy na Slovensku, koeficient bude 0,5. Pri zárobku viac ako trojnásobok priemernej mzdy bude maximálne 3.

Živnostníci a podnikatelia

Táto kategória má väčšinou väčší problém so zápočtom odpracovaných rokov ako zamestnanci. Živnostníci často neplatia prvý rok sociálne odvody a podnikatelia často vyplatia zisk z podnikania, ako by si mali dať pravidelný mesačný príjem. Výška započítavania odpracovaných rokov závisí od toho, z akého vymeriavacieho základu budete platiť sociálne odvody. Väčšina živnostníkov platí minimálne odvody, vtedy získavate koeficient 0,5. Ak neplatíte žiadne sociálne odvody, táto doba sa nepočíta do odpracovaných rokov.

Počíta sa PN do dôchodku?

Ak ste určitú časť roka práceneschopní, za toto obdobie nemusíte platiť ani sociálne poistenie. Platí pravidlo, že ak neplatíte sociálne poistenie, pn sa nepočíta do dôchodku. Ale na druhej strane na 99,99% sa daný rok započíta do dôchodku. Nezapočítal by sa len v prípade, že by ste od 1.1. do 31.12. boli práceneschopný. Počas práceneschopnosti sa Vám zníži koeficient, ale do dôchodku sa Vám to bude počítať práve kvôli tomu, že v danom roku ste pracovali. Do 31.12.2003 bola náhrada za PN ako keby ste zarábali 30% z priemernej mzdy.

Započítava sa do odpracovaných rokov aj evidencia na úrade práce?

Dôchodkové poistenie počas nezamestnanosti do konca roku 2000 platil štát. Za každý takýto rok sa Vám vypočítala náhrada vo výške 30% priemernej mzdy. Od januára 2001 do decembra 2003 sa do odpracovaných rokov nezamestnaným počítalo iba obdobie, kedy poberali podporu v nezamestnanosti. Najhoršie sú na tom nezamestnaní po 1.1.2004, odkedy sa nezapočítava do odpracovaných rokov evidencia na úrade práce. Ľudia, ktorí boli v evidencii na úrade práce, majú možnosť spätne doplatiť dôchodkové poistenie počas nezamestnanosti. Pokiaľ ste boli dobrovoľne nezamestnaní, možnosť spätného doplatenia dôchodkového poistenie neexistuje.

Odpracované roky a štúdium

Pozrime sa bližšie na to, či sa stredná škola započítava do odpracovaných rokov. Tu tiež nastala zmena práve na prelome rokov 2003 a 2004. Ak ste študovali na strednej škole a mali ste viac ako 15 rokov pred decembrom 2003, štúdium sa Vám započítalo do odpracovaných rokov ako keby ste zarábali 30 percent z priemernej mzdy. Od roku 2004 sa štúdium už nepočíta. Ako je to pri ďalšom štúdiu? Započítava sa vysoká škola do odpracovaných rokov? Platí presne to isté. Do konca roku 2003 je náhrada 30% priemernej mzdy a od januára 2004 nie je študent vysokej školy dôchodkovo poistený. Za obdobie štúdia je možné dôchodkové poistenie dobrovoľne doplatiť.

Započítava sa materská a rodičovská dovolenka do dôchodku?

Pre mamičky s deťmi máme pozitívnu správu. Rodičovská a materská dovolenka sa ráta do dôchodku. Rodič sa môže pokojne 3 roky starať o malé dieťa a na dôchodkové poistenie mu bude štát prispievať 60% z priemernej mzdy na Slovensku. Ak aj máte uzavretý 2. dôchodkový pilier, za roky materskej alebo rodičovskej dovolenky môžete našetriť zaujímavú sumu. Úplne rovnaké podmienky platia aj vtedy, ak budete poberať penziu od štátu.