Odchod do dôchodku ženy ročník 1961

Ako je to s dôchodkovým vekom u žien narodených v roku 1961? Momentálne sa pravidelne zvyšuje vek odchodu do dôchodku u mužov a žien. V nasledujúcej tabuľke si môžeme pozrieť, kedy idú ženy do dôchodku. Ľavý stĺpec predstavuje počet detí a pravý dôchodkový vek:

Odchod do penzie u žien narodených v roku 1961:

Počet detí Vek odchodu do dôchodku
bez detí štandardný vek
1 dieťa štandardný vek
2 deti štandardný vek
3 deti štandardný vek
4 deti štandardný vek
5 detí 61 rokov a 3 mesiace
6 a viac detí 61 rokov a 3 mesiace

Zvýhodnenie sa už takmer vytratilo

Ženy v porovnaní s mužmi môžu odísť skôr do dôchodku už len v prípade, ak vychovali 5 a viac detí. Ich dôchodok bude zvýhodnený. Do penzie odídu vo svojich 61 rokoch a 3 mesiacoch. Ročník 1961 je posledný, kedy dochádza k zvýhodneniu dôchodkového veku oproti mužom. A navyše to už platí len u minimálneho množstva žien.

Mohlo by vás zaujímať:

Kedy odchádzajú do dôchodku muži a kedy ženy v ročníkoch 1959, 1960, 1961 a 1962.

Čo ak majú menej detí

Ostatné ženy, ktoré vychovali 0 až 4 detí už žiadne zvýhodnenie nemajú. Môžu sa len bezbranne pozerať, ako sa im zvyšuje odchod do penzie. Momentálne sme vo fáze, kedy sa odchod do dôchodku predlžuje u oboch pohlaví.