Odchod do dôchodku ženy ročník 1962

V minulosti bol trend ženám znižovať dôchodkový vek, pokiaľ sa starali o svoje deti. Odchod do dôchodku u ženy, ktorá sa narodila v roku 1962 už nebude zvýhodňovaný tak, ako to bolo v minulosti. Dokazuje to aj nasledujúca tabuľka. Ľavý stĺpec znázorňuje počet detí a pravý dôchodkový vek:

Vek odchodu do dôchodku pre ročník 1962:

Počet detí Vek odchodu do dôchodku
bez detí rovnako ako muži
1 rovnako ako muži
2 rovnako ako muži
3 rovnako ako muži
4 rovnako ako muži
5 a viac detí rovnako ako muži

Zvýhodňovanie žien je už minulosťou.

Ak by sme sa chceli pozrieť do minulosti, ročník 1962 to už nemá ľahké. Ich dôchodkový vek je rovnaký ako u mužov. V minulosti sa dal prudko znížiť vek odchodu do penzie práve výchovou veľkého množstva detí. Existujú ženy, ktoré len vychovávali deti a takmer vôbec nepracovali a sú na dôchodku.

Mohlo by vás zaujímať:

Kedy odchádzajú do dôchodku muži a kedy ženy v ročníkoch 1959, 1960, 1961 a 1962.

Ako to bude v budúcnosti?

V súčasnosti sa ozývajú hlasy, že ženy by mali odchádzať do dôchodku skôr ako muži. Na túto tému sa vedú často diskusie. Dôchodkový vek je veľmi citlivá téma a je možné ho meniť politickými rozhodnutiami. Negatívne na zvyšovanie penzijného veku vplýva nepriaznivá demografia a predlžovanie ľudského života.