Starobný dôchodok

Rok 2024

Ľudia v poproduktívnom veku majú nárok na starobný dôchodok. Aj kvôli režimu pred rokom 1989 má takmer každý dôchodca nárok na penziu. Dôchodok najčastejšie vypláca sociálna poisťovňa, čo predstavuje prvý dôchodkový pilier. Pokiaľ majú ľudia záujem, je možné vstúpiť aj do druhého alebo tretieho piliera. Priemerný starobný dôchodok je v roku 2024 približne 606 €. Ak ste dva roky pred dôchodkovým vekom bez práce, je možné požiadať o predčasný dôchodok, ktorý Vám doživotne skráti penziu. V tabuľke si môžete pozrieť výšku priemerného dôchodku na Slovensku podľa kalendárnych rokov:

Priemerný dôchodok:

Rok Priemerný dôchodok za 1 mesiac
2025 642 € (odhad)
2024 606 €
2023 577 €
2022 515 €
2021 499 €
2020 477 €
2019 459 €
2018 440 €
2017 427 €
2016 415 €
2015 409 €
2014 399 €
2013 389 €

Priemerný, minimálny a maximálny dôchodok.

Ako sme si už pripomenuli priemernú výšku dôchodku, rozdiely medzi dôchodkami nie sú na Slovensku také veľké, ako je to pri mzdách. Dôchodkový systém znižuje dôchodky vysokopríjmovým skupinám a zvyšuje nízkopríjmovým skupinám. Väčšina dôchodcov má preto dôchodok medzi 450 € až 750 €. Aj kvôli ochrane ľudí, ktorí majú odpracovaných minimálne 30 rokov, bol zavedený minimálny dôchodok. Existuje aj skupina ľudí, ktorá má nadštandardný dôchodok nad 1000 €. Je to možno aj preto, lebo v súčasnosti nemáme zavedený maximálny dôchodok, ktorý by ohraničoval maximálnu výšku penzie.

Kedy mám nárok na dôchodok?

Na túto otázku sa snažia politici hľadať odpoveď už dlhšiu dobu. Pravda je taká, že vek odchodu do dôchodku sa pravidelne zvyšuje. Aktuálne v roku 2024 je vek odchodu do dôchodku stanovený na 63 rokov a 4 mesiace. Dôchodkový vek v roku 2025 bude 63 rokov a 6 mesiacov. Pokiaľ má žena deti, môže ísť do dôchodku o niečo skôr ako keby žiadne deti nemala. Ak v najbližšej dobe plánujete poberať penziu, môžete si pozrieť približný vek odchodu do dôchodku:

Dôchodkový vek v minulosti, súčasnosti a budúcnosti:

Rok Muž a bezdetná žena Žena s 1 dieťaťom Žena s 2 deťmi Žena s 3 deťmi
2016 62 rokov 61 rokov a 3 mesiace 59 rokov a 6 mesiacov 57 rokov a 9 mesiacov
2017 62 rokov a 76 dní 62 rokov a 76 dní 60 rokov a 3 mesiace 58 rokov a 6 mesiacov
2018 62 rokov a 139 dní 62 rokov a 139 dní 61 rokov 59 rokov a 3 mesiace
2019 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov 61 rokov a 6 mesiacov 60 rokov
2020 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 2 mesiace 61 rokov a 8 mesiacov 60 rokov a 9 mesiacov
2021 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace 61 rokov a 10 mesiacov 61 rokov a 4 mesiace
2022 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov 61 rokov a 6 mesiacov
2023 63 rokov a 2 mesiace 62 rokov a 8 mesiacov 62 rokov a 2 mesiace 61 rokov a 8 mesiacov
2024 63 rokov a 4 mesiace 62 rokov a 10 mesiacov 62 rokov a 4 mesiace 61 rokov a 10 mesiacov
2025 63 rokov a 6 mesiacov 63 rokov 62 rokov a 6 mesiacov 62 rokov

Existujú aj iné dôchodky ako starobné?

Väčšina ľudí si pod pojmom dôchodok alebo penzia predstaví štandardný starobný dôchodok. Áno je to pravda. Počet starobných dôchodkov je najviac a dlhodobý trend naznačuje, že počet starobných dôchodcov sa zvyšuje. Pozrime sa teda, aké dôchodky na Slovensku existujú:

- starobný dôchodok
- predčasný starobný dôchodok
- invalidný dôchodok
- vdovský
- vdovecký
- sirotský
- výsluhový
- dôchodok manželky
- sociálny dôchodok

Toto sú najčastejšie druhy dôchodkov na Slovensku. Množstvo ľudí o týchto dôchodcovských dávkach ani nevie a aj v prípade nároku niektoré dávky nevyužíva.