Dôchodkový strop

Rok 2024 (momentálne zrušený)

Aby sa zabránilo au, ktorý by neustále predlžoval dôchodkový vek, v parlamente bol schválený ústavný zákon na dôchodkový strop. V roku 2023 dôchodkový systém pocíti zmeny iba minimálne. Avšak do budúcna bude dôchodkový vek zastropovaný na 64 rokov a u žien za každé dieťa budete môcť odísť do dôchodku o 6 mesiacov skôr. Maximálne zvýhodnenie bude na 3 deti. V tabuľke si môžete pozrieť, kedy pôjdete do dôchodku podľa toho, kedy ste sa narodili.

Kedy pôjdete do dôchodku podľa roku narodenia:

Ročník Muž a žena bez detí 1 dieťa 2 deti 3 - 4 deti 5 a viac detí
1959 62r + 10m 62r + 4m 61r + 10m 61r + 4m 59r + 9m
1960 63r 62r + 6m 62r 61r + 6m 60r + 6m
1961 63r + 2m 62r + 8m 62r + 2m 61r + 8m 61r + 3m
1962 63r + 4m 62r + 10m 62r + 4m 61r + 10m 61r + 7m
1963 63r + 6m 63r 62r + 6m 62r 61r + 11m
1964 63r + 8m 63r + 2m 62r + 10m 62r + 2m 62r + 2m
1965 63r + 10m 63r + 4m 62r + 10m 62r + 4m 62r + 4m
1966 64r 63r + 6m 63r 62r + 6m 62r + 6m
1967 64r 63r + 6m 63r 62r + 6m 62r + 6m
1968 64r 63r + 6m 63r 62r + 6m 62r + 6m
1969 64r 63r + 6m 63r 62r + 6m 62r + 6m
1970+ 64r 63r + 6m 63r 62r + 6m 62r + 6m

Ročník 1959, 1960 a 1961

Ti skôr narodení v rokoch 1959, 1960 a 1961 pôjdu takmer vo všetkých prípadoch do dôchodku ešte podľa starého au a nebude sa pre nich uplatňovať ústavný zákon o dôchodkovom strope. Muži pôjdu do dôchodku približne vo veku 63 rokov. Ženy narodené v roku 1959, 1960 a 1961 budú mať dôchodkový vek ešte nižší v prípade ak vychovali deti. Do dôchodku pôjdu podľa počtu detí a ročníka od 59 rokov a 9 mesiacov po 63 rokov a 2 mesiace.

Ročník 1962, 1963, 1964 a 1965

Práve tieto ročníky si budú vyžadovať zvýšené financie zo sociálnej poisťovne alebo štátneho rozpočtu na zaplátanie finančnej sekery. Z dôvodu prudkého stárnutia obyvateľstva a predlžovania strednej dĺžky života bude náročnejšie pokryť zvýšené výdavky na dôchodky. Muži a bezdetné ženy pôjdu do dôchodku vo veku 63 rokov a 4 mesiace až 63 rokov a 10 mesiacov. Ženy narodené v roku 1962, 1963, 1964 a 1965 pôjdu do dôchodku podľa počtu vychovaných detí vo veku 61 rokov a 7 mesiacov až 63 rokov a 10 mesiacov.

Ročník 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 a mladší

Ide o ľudí, pre ktorých už bude naplno platiť ústavný zákon o dôchodkovom strope. Muži a bezdetné ženy pôjdu do dôchodku vo veku 64 rokov. Ženy za každé vychované dieťa budú môcť ísť do dôchodku o pol roka skôr. Zvýhodnenie je maximálne za 3 deti.

Udržateľnosť dôchodkového systému

V súčasnosti sa nachádzame v dobe, kedy dochádza k výraznému starnutiu populácie. Populačne silné ročníky prechádzajú z produktívneho veku do dôchodku. Zároveň sa zvyšuje aj dĺžka života ľudí. Je preto viac než pravdepodobné, že postupom času sa stane penzijný systém neudržateľný. Buď sa bude musieť predĺžiť dôchodkový vek alebo bude penzia v porovnaní ku platom výrazne nižšia. Zákon o dôchodkovom strope bol v roku 2022 zrušený. Článok sme zatiaľ nechalli, keďže je vysoko pravdepodobné, že bude dôchodkový strop opätovne zavedený.