Výsluhové dôchodky

Rok 2024

Veľká výhoda pre niektoré vybrané kategórie zamestnancov je výsluhový dôchodok. Už po 25 odpracovaných rokoch môžu títo ľudia získať výsluhové dôchodky. V minulosti, ešte pred májom 2013 to bolo len 15 rokov. Ak nespĺňate podmienku na výsluhový dôchodok v roku 2024 a pracovali ste ako policajt, colník, vojak alebo hasič, máte nárok na výsluhový príspevok. Stačí mať odpracovaných 10 rokov. Pred májom 2013 to bolo len 5 rokov. Pozrite sa v tabuľke, ktoré skupiny majú nárok na výsluhový dôchodok:

Odpracované roky a výsluhové dôchodky:

Kategória Výsluhový dôchodok Výsluhový príspevok
Policajti 25 rokov 10 rokov
Vojaci 25 rokov 10 rokov
Colníci 25 rokov 10 rokov
Hasiči a záchranný zbor 25 rokov 10 rokov
Horská záchranná služba 25 rokov 10 rokov
Zbor väzenskej a justičnej stráže 25 rokov 10 rokov
Slovenská informačná služba 25 rokov 10 rokov

Čo ak sa mi počas služby zmenil zákon?

Mnohým vojakom, hasičom, silovým zložkám a podobne sa upravil zákon a už musia mať odpracovaných 25 rokov namiesto 15 rokov, aby získali výsluhový dôchodok. Rovnako ako sa ostatným zamestnancom zvýšil vek odchodu do dôchodku, aj na výsluhové dôchodky už musíte pracovať dlhšie. Neuspeje argument, že pri nástupe do funkcie stačilo odpracovať 15 rokov. Ak ste mali odpracovaných 12 rokov, namiesto 3 odpracovaných rokov Vás čaká odpracovať ešte 13 rokov.

Ako to bude v budúcnosti s výsluhovými dôchodkami?

Dôchodkový vek pre bežných zamestnancov sa pravidelne zvyšuje, je možné očakávať zmenu aj pri výsluhových dôchodkoch?. Bežný zamestnanec čaká na dôchodok viac ako 63 rokov, kým výsluhový dôchodok je možné získať pokojne v 45 až 50 rokoch života. Výsluhový dôchodok v roku 2025 sa pravdepodobne ešte meniť nebude, ale o desať rokov je to viac ako pravdepodobné. Dôchodkový systém sa stáva čím ďalej tým menej udržateľný a je len otázkou času, kedy nastane zmena.