Odchod do dôchodku ženy ročník 1959 po novom

Ročník 1959 u žien má znížený vek odchodu do dôchodku za určitých okolností. Všetko záleží podľa toho, koľko má žena detí. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, kedy budú môcť ísť ženy narodené v roku 1959 do dôchodku. Ľavý stĺpec ukazuje počet detí a pravý vek odchodu do dôchodku:

Tabuľka odchodu žien do dôchodku narodených v roku 1959:

Počet detí Vek odchodu do dôchodku
bez detí 62 rokov a 10 mesiacov
1 62 rokov a 4 mesiace
2 61 rokov a 10 mesiacov
3 61 rokov a 4 mesiace
4 61 rokov a 4 mesiace
5 59 rokov a 9 mesiacov
6 a viac detí 59 rokov a 9 mesiacov

Viac detí = skorší odchod do dôchodku

Pokiaľ ste ako žena vychovali 3 alebo 4 deti, môžete ísť skôr do dôchodku. Do penzie budete môcť ísť vo veku 61 rokov a 4 mesiace. Ešte skôr môže ísť žena narodená v roku 1959 do dôchodku, pokiaľ vychovala 5 a viac detí. Jej dôchodkový vek bude na úrovni 59 rokov a 9 mesiacov. Ide o veľmi nízky odchod do dôchodku v porovnaní s vyspelými štátmi Európskej únie.

Mohlo by vás zaujímať:

Kedy odchádzajú do dôchodku muži a kedy ženy v ročníkoch 1959, 1960, 1961, 1962 a 1963.

Málo detí = neskorší odchod do dôchodku

Dôchodkový vek pre ženy v ročníku 1959 je na úrovni mužov, pokiaľ žena nevychovala žiadne dieťa. Ak vychovala 1 dieťa, môže nastúpiť do dôchodku v 62 rokoch a 4 mesiacoch. Ak má 2 deti, dôchodkový vek je na úrovni 61 rokov a 10 mesiacov. So starnutím populácie a predlžovaním strednej dĺžky života dochádza aj k posunu dôchodkového veku. V budúcnosti už nebude možný taký skorý odchod do penzie ako to bolo v minulosti.