Minimálny dôchodok

Rok 2023


Minimálny dôchodok slúži na ochranu dôchodcov, ktorí v minulosti odpracovali minimálne 30 rokov za nízku mzdu. Inštitút minimálneho dôchodku naopak nechráni ľudí, ktorí v minulosti nepracovali a boli odkázaní na sociálnu pomoc. Minimálny dôchodok v roku 2023 začína na sume 334,30 € za 30 odpracovaných rokov. Ak máte viac odpracovaných rokov, Váš dôchodok bude vyšší. Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť výšku minimálneho starobného dôchodku podľa počtu odpracovaných rokov:

Garantovaný minimálny dôchodok podľa počtu odrobených rokov:

Odpracované roky Minimálny dôchodok v roku 2021, 2022 a 2023 Min. dôchodok pre rok 2019
30 334,30 € 278,90 €
31 338,50 € 283,00 €
32 342,70 € 287,10 €
33 347,00 € 291,20 €
34 351,20 € 295,40 €
35 355,40 € 299,50 €
36 359,60 € 303,60 €
37 363,80 € 307,70 €
38 368,00 € 311,80 €
39 372,20 € 315,90 €
40 378,50 € 322,00 €
41 384,80 € 328,20 €
42 391,10 € 334,30 €
43 397,40 € 340,50 €
44 403,70 € 346,60 €
45 410,00 € 352,80 €
46 416,30 € 358,90 €
47 422,60 € 365,10 €
48 428,90 € 371,20 €
49 435,20 € 377,40 €
50 441,50 € 383,50 €
51 447,80 € 389,70 €
52 454,10 € 395,80 €
53 460,40 € 402,00 €
54 466,70 € 408,10 €
55 473,00 € 414,30 €

Valorizácia dôchodkov a minimálny dôchodok

V posledných rokoch je trend zvyšovania dôchodkov o určité percento. Pri minimálnych dôchodkoch je to však väčšinou problém. Uveďme si príklad: Dôchodkyňa Petra pracovala 35 rokov ako upratovačka za nízku mzdu. Bol jej priznaný starobný dôchodok vo výške 260 €. V roku 2023 došlo v jej prípade k valorizácií dôchodkov o 11,80%. Jej výsledný dôchodok je vo výške 290,68 €. Štát jej na základe inštitútu minimálneho dôchodku vypláca 355,40 €. Aj po valorizácií je jej súčasný dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, preto sa jej valorizácia dôchodkov netýka.


Na získanie minimálneho dôchodku potrebujete zarábať aspoň 24,1% priemernej mzdy

Na to aby sa vám započítal odpracovaný rok do minimálneho dôchodku, je potrebné odviesť do fondu dôchodkového poistenia aspoň 0,241% priemernej mzdy v danom roku. Ak ste mali celý rok pracovnú zmluvu na 50 € v hrubom mesačne, takýto rok sa nezapočítava do odpracovaných rokov. Pokiaľ sa teda uspokojíte s výškou minimálnej penzie a počas vášho života ste pracovali aspoň za minimálnu mzdu, získate kvalifikované roky jednoducho. Ak ste študovali alebo ste celý rok boli na úrade práce, za určitých okolností je možné doplatiť si dôchodkové poistenie dobrovoľne. V roku 2020 stačilo odviesť do sociálnej poisťovne 0,01€ za celý kalendárny rok, aby sa vám daný rok započítal do odpracovaných rokov na minimálny dôchodok. V tabuľke si v treťom stĺpci môžete pozrieť, koľko musíte v hrubom zarobiť za kalendárny rok. V druhom stĺpci zistíte, aký ste mohli mať príjem v minulosti:

Výška hrubého ročného príjmu pre započítanie minimálneho dôchodku:

Kalendárny rok Minimálny ročný príjem po starom Minimálny ročný príjem po novom
2023 1 € 4083 € (odhad)
2022 1 € 3783 € (odhad)
2021 1 € 3502 €
2020 1 € 3277 €
2019 1 € 3158 €
2018 1 € 2929 €
2017 1 € 2759 €
2016 1 € 2637 €
2015 1 € 2553 €
2014 1 € 2481 €
2013 1 € 2383 €
2012 1 € 2328 €
2011 1 € 2273 €
2010 1 € 2224 €
2009 1 € 2153 €

Započítava sa práca v cudzine a ako sa počíta staršie obdobie?

Do nároku na minimálny dôchodok sa počítajú aj roky, kedy ste pracovali v zahraničí. Pred rokom 1992 sa do úvahy berú úplne všetky roky dôchodkového poistenia. V týchto rokoch teda nie je povinnosť mať minimálny zárobok aspoň pár eurocentov za celý kalendárny rok.