Minimálny dôchodok

Rok 2024


Minimálny dôchodok slúži na ochranu dôchodcov, ktorí v minulosti odpracovali minimálne 30 rokov za nízku mzdu. Inštitút minimálneho dôchodku naopak nechráni ľudí, ktorí v minulosti nepracovali a boli odkázaní na sociálnu pomoc. Minimálny dôchodok v roku 2024 začína na sume 389,90 € za 30 odpracovaných rokov. Ak máte viac odpracovaných rokov, Váš dôchodok bude vyšší. Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť výšku minimálneho starobného dôchodku podľa počtu odpracovaných rokov:

Garantovaný minimálny dôchodok podľa počtu odrobených rokov:

Odpracované roky Minimálny dôchodok v roku 2024
30 389,90 €
31 396,60 €
32 403,40 €
33 410,10 €
34 416,80 €
35 423,50 €
36 430,30 €
37 437,00 €
38 443,70 €
39 450,40 €
40 458,50 €
41 466,60 €
42 474,60 €
43 482,70 €
44 490,80 €
45 498,80 €
46 506,90 €
47 515,00 €
48 523,00 €
49 531,10 €
50 544,50 €
51 558,00 €
52 571,40 €
53 584,90 €
54 598,30 €
55 611,80 €

Valorizácia dôchodkov a minimálny dôchodok

V posledných rokoch je trend zvyšovania dôchodkov o určité percento. Pri minimálnych dôchodkoch je to však väčšinou problém. Uveďme si príklad: Dôchodkyňa Petra pracovala 35 rokov ako upratovačka za nízku mzdu. Bol jej priznaný starobný dôchodok vo výške 300 €. V roku 2024 došlo v jej prípade k valorizácií dôchodkov o 3,60%. Jej výsledný dôchodok je vo výške 310,80 €. Štát jej na základe inštitútu minimálneho dôchodku vypláca 423,50 €. Aj po valorizácií je jej súčasný dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, preto sa jej valorizácia dôchodkov netýka.


Na získanie minimálneho dôchodku potrebujete zarábať aspoň 24,1% priemernej mzdy

Na to aby sa vám započítal odpracovaný rok do minimálneho dôchodku, je potrebné odviesť do fondu dôchodkového poistenia aspoň 0,241% priemernej mzdy v danom roku. Ak ste mali celý rok pracovnú zmluvu na 50 € v hrubom mesačne, takýto rok sa nezapočítava do odpracovaných rokov. Pokiaľ sa teda uspokojíte s výškou minimálnej penzie a počas vášho života ste pracovali aspoň za minimálnu mzdu, získate kvalifikované roky jednoducho. Ak ste študovali alebo ste celý rok boli na úrade práce, za určitých okolností je možné doplatiť si dôchodkové poistenie dobrovoľne. V tabuľke si môžete pozrieť, koľko musíte v hrubom zarobiť za kalendárny rok:

Výška hrubého ročného príjmu pre započítanie minimálneho dôchodku:

Kalendárny rok Minimálny ročný príjem
2024 4450 € (odhad)
2023 4083 € (odhad)
2022 3772 €
2021 3502 €
2020 3277 €
2019 3158 €
2018 2929 €
2017 2759 €
2016 2637 €
2015 2553 €
2014 2481 €
2013 2383 €
2012 2328 €
2011 2273 €
2010 2224 €
2009 2153 €

Započítava sa práca v cudzine a ako sa počíta staršie obdobie?

Do nároku na minimálny dôchodok sa počítajú aj roky, kedy ste pracovali v zahraničí. Pred rokom 1992 sa do úvahy berú úplne všetky roky dôchodkového poistenia. V týchto rokoch teda nie je povinnosť mať minimálny zárobok vo výške 24,1% z priemernej mzdy v aktuálnom roku.