Minimálny dôchodok

Rok 2019


Minimálny dôchodok slúži na ochranu dôchodcov, ktorí v minulosti odpracovali minimálne 30 rokov za nízku mzdu. Inštitút minimálneho dôchodku naopak nechráni ľudí, ktorí v minulosti nepracovali a boli odkázaní na sociálnu pomoc. Minimálny dôchodok v roku 2019 začína na sume 278,90 € za 30 odpracovaných rokov. Ak máte viac odpracovaných rokov, Váš dôchodok bude vyšší. Pre lepšiu predstavu si môžete pozrieť výšku minimálneho starobného dôchodku podľa počtu odpracovaných rokov:

Garantovaný minimálny dôchodok podľa počtu odrobených rokov:

Odpracované roky Minimálny dôchodok v roku 2018 Min. dôchodok pre rok 2019
30 271,30 € 278,90 €
31 275,30 € 283,00 €
32 279,30 € 287,10 €
33 283,30 € 291,20 €
34 287,30 € 295,40 €
35 291,30 € 299,50 €
36 295,30 € 303,60 €
37 299,30 € 307,70 €
38 303,20 € 311,80 €
39 307,20 € 315,90 €
40 313,20 € 322,00 €
41 319,20 € 328,20 €
42 325,20 € 334,30 €
43 331,20 € 340,50 €
44 337,20 € 346,60 €
45 343,20 € 352,80 €
46 349,10 € 358,90 €
47 355,10 € 365,10 €
48 361,10 € 371,20 €
49 367,10 € 377,40 €
50 373,10 € 383,50 €
51 379,10 € 389,70 €
52 385 € 395,80 €
53 391 € 402,00 €
54 397 € 408,10 €
55 403 € 414,30 €

Valorizácia dôchodkov a minimálny dôchodok

V posledných rokoch je trend zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu. Pri minimálnych dôchodkov je to však väčšinou problém. Uveďme si príklad: Dôchodkyňa Petra pracovala 35 rokov ako upratovačka za nízku mzdu. Bol jej priznaný starobný dôchodok vo výške 260 €. V roku 2019 došlo k valorizácií dôchodkov o pevnú sumu - 8,70 €. Jej výsledný dôchodok je vo výške 268,70 €. Štát jej na základe inštitútu minimálneho dôchodku vypláca 299,50 €. Aj po valorizácií je jej súčasný dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, preto sa jej valorizácia dôchodkov netýka.


Prečo sa niektoré roky nepočítajú do odpracovaných rokov?

Je pravda, že niektoré odrobené roky sa Vám nebudú započítavať. Je to preto, že za kalendárny rok je nutné mať príjem v minimálnej výške 24,1% z priemernej mzdy. Pokiaľ ste celý rok pracovali hoci aj za minimálnu mzdu, takýto rok sa Vám určite bude počítať. Horšie to je v prípade, ak ste napríklad 2x za rok išli na jednorazovú brigádu. V tomto prípade sa Vám daný rok nezapočíta do odpracovaných rokov na minimálny dôchodok. V tabuľke si môžete pozrieť minimálny ročný hrubý príjem, ktorý je nutné zarobiť, aby sa Vám daný rok započítal pre získanie minimálneho dôchodku:

Výška príjmu pre započítanie minimálneho dôchodku:

Kalendárny rok Minimálny hrubý ročný príjem
2018 2887 € (odhad)
2017 2759 €
2016 2637 €
2015 2553 €
2014 2481 €
2013 2383 €
2012 2328 €
2011 2273 €
2010 2224 €
2009 2153 €

Započítava sa práca v cudzine a ako sa počíta staršie obdobie?

Do nároku na minimálny dôchodok sa počítajú aj roky, kedy ste pracovali v zahraničí. Pred rokom 1992 sa do úvahy berú úplne všetky roky dôchodkového poistenia. V týchto rokoch teda nie je povinnosť mať minimálny zárobok vo výške 24,1% priemernej mzdy.