Invalidný dôchodok

Rok 2024

V prípade poklesu schopností vykonávania zárobkovej činnosti je možné získať dávku, ktorá dostala názov invalidný dôchodok. Na to, aby ste splnili nárok na priznanie invalidného dôchodku v roku 2024, musíte mať odpracovaný určitý počet rokov. Pokiaľ ide o mladšieho invalida, počet odrobených rokov na získanie invalidného dôchodku je nižší ako v prípade staršieho človeka. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, po koľkých odrobených rokoch máte v prípade invalidity nárok na priznanie invalidného dôchodku:

Nárok na invalidný dôchodok:

Vek poistenca Odpracované roky
do 20 rokov menej ako 1 rok
nad 20 do 24 rokov minimálne 1 rok
nad 24 do 28 rokov minimálne 2 roky
nad 28 do 34 rokov minimálne 5 rokov
nad 34 do 40 rokov minimálne 8 rokov
nad 40 do 45 rokov minimálne 10 rokov
nad 45 rokov minimálne 15 rokov

Aká je priemerná výška invalidného dôchodku?

V prípade, že už Vám bol priznaný invalidný dôchodok práve kvôli nejakej diagnóze, poďme sa spoločne pozrieť na výšku invalidného dôchodku. Väčšinou závisí od miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Vo väčšine prípadov ľudia získavajú nárok na čiastočný invalidný dôchodok, aj keď v súčasnosti často vzniká nárok aj na plný invalidný dôchodok. Niektoré roky sa priemerný invalidný dôchodok zvyšuje a v niektorých rokoch skôr naopak. Pozrime sa na to, aká je, bola alebo bude výška priznaného invalidného dôchodku:

Priemerný invalidný dôchodok na Slovensku:

Rok Priemerný invalidný dôchodok Invalidný do 70% Invalidný nad 70%
2024 367 € (odhad) 283 € (odhad) 514 € (odhad)
2023 337 € 260 € 472 €
2022 298 € 230 € 416 €
2021 293 € 226 € 408 €
2020 284 € 217 € 393 €
2019 276 € 209 € 379 €
2018 271 € 204 € 367 €
2017 267 € 201 € 361 €
2016 265 € 198 € 354 €
2015 268 € 198 € 353 €
2014 269 € 197 € 350 €

Počet invalidných dôchodcov:

V súčasnej dobe sociálna poisťovňa zaznamenáva zvýšený počet invalidných dôchodcov. V roku 2024 je počet invalidných dôchodcov približne 230 000 a ich počet väčšinou rastie. Pri porovnaní napríklad s rokom 2010, kedy ich bolo na Slovensku približne 208 000, ide o výraznejší nárast a je vysoko pravdepodobné, že aj v rokoch 2025 až 2040 počet invalidných dôchodcov pribudne.