Odchod do dôchodku ženy

Rok 2024

Výpočet dôchodkového veku u žien sa zásadne mení v porovnaní s mužmi. Za každé dieťa je zvýhodnenie 6 mesiacov. Maximálne však za 3 deti. Každý rok sa dôchodkový vek už žien zvyšuje približne o 2 mesiace. V tabuľke si podľa vášho ročníku môžete pozrieť vek odchodu do dôchodku.

Kedy idú ženy do dôchodku:

Ročník 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 deti 4 deti 5 a viac detí
1954 62 rokov 61r + 3m 59r + 6m 57r + 9m 57r + 9m 56 rokov
1955 62r + 76 dní 62r + 76 dní 60r + 3m 58r + 6m 58r + 6m 56r + 9m
1956 62r + 139 dní 62r + 139 dní 61 rokov 59r + 3m 59r + 3m 57r + 6m
1957 62r + 6m 62r + 6m 61r + 9m 60 rokov 60 rokov 58r + 3m
1958 62r + 8m 62r + 2m 61r + 8m 60r + 9m 60r + 9m 59 rokov
1959 62r + 10m 62r + 4m 61r + 10m 61r + 4m 61r + 4m 59r + 9m
1960 63r 62r + 6m 62r 61r + 6m 61r + 6 m 60r + 6m
1961 63r + 2m 63r + 8m 62r + 2m 61r + 8m 61r + 8m 61r + 3m
1962 63r + 4m 62r + 10m 62r + 4m 61r + 10m 61r + 10m 61r + 7m
1963 63r + 6m 63r 62r + 6m 62r 62r 61r + 11m
1964 63r + 8m 63r + 2m 62r + 8m 62r + 2m 62r + 2m 62r + 2m
1965 63r + 10m 63r + 4m 62r + 10m 62r + 4m 62r + 4m 62r + 4m
1966 64r 63r + 6m 63r 62r + 6m 62r + 6m 62r + 6m

Ročník 1954, 1955, 1956 a 1957

Pokiaľ ste žena a narodili ste sa v týchto ročníkoch a ste matkou 2 a viac detí, Váš dôchodkový vek sa môže výrazne znížiť. Napríklad pri 3 deťoch môžu ženy starobný dôchodok získať ešte pred dovŕšením 60 rokov. Dokonca aj ročníky narodenia 1956 a 1957 sú na tom relatívne dobre. Keďže sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži, majú možnosť poberať dôchodok pokojne aj 20 a viac rokov. Ľudia, ktorí nedávno vstupovali do dôchodku majú ešte šťastie, že svoju penziu budú poberať v čase, keď pracuje veľa ľudí.

Ročník 1958, 1959, 1960 a 1961

Ženy, ktoré sa narodili v týchto rokoch budú mať dôchodkový vek o pár rokov neskôr. Ženy narodené v roku 1958 išli do dôchodku najskôr v 59 rokoch a najneskôr v 62 rokoch a 8 mesiacoch. Všetko závisí od počtu vychovaných detí. Ročník 1959 získali dôchodok najskôr v 59 rokoch a 9 mesiacoch a najneskôr v 62 rokoch a 10 mesiacoch. Ročníky 1960 a 1961 pôjdu do dôchodku najskôr až po dovŕšení 60 rokov a 6 mesiacov.

Ročník 1962, 1963, 1964, 1965 a mladší

Vek odchodu do dôchodku už bude pomaly na hranici 64 rokov. Ročník 1962 pôjde do dôchodku podľa počtu detí najskôr v 61 rokoch a 7 mesiacoch a najneskôr v 63 rokoch a 4 mesiacoch. Ročníky 1963, 1964 a 1965 budú mať dôchodkový vek od 61 rokov a 11 mesiacov až po 63 rokov a 10 mesiacov.