Odchod do dôchodku ženy

Rok 2019

Výpočet dôchodkového veku pre ženy bude čoraz jednoduchší. Novelou zákona sa odchod do dôchodku pre ženy zvýši na úroveň mužov. Odchod do dôchodku pre ročník 1961 u žien bude posledný zvýhodnený rok a to len v prípade, že vychovali 5 detí. V tabuľke si môžeme pozrieť odchod žien do dôchodku podľa roku narodenia:

Kedy idú ženy do dôchodku:

Ročník 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 deti 4 deti 5 a viac detí
1954 62 rokov 61r + 3m 59r + 6m 57r + 9m 57r + 9m 56 rokov
1955 štandard štandard 60r + 3m 58r + 6m 58r + 6m 56r + 9m
1956 štandard štandard 61 rokov 59r + 3m 59r + 3m 57r + 6m
1957 štandard štandard 61r + 9m 60 rokov 60 rokov 58r + 3m
1958 štandard štandard štandard 60r + 9m 60r + 9m 59 rokov
1959 štandard štandard štandard 61r + 6m 61r + 6m 59r + 9m
1960 štandard štandard štandard štandard štandard 60r + 6m
1961 štandard štandard štandard štandard štandard 61r + 3m
1962 štandard štandard štandard štandard štandard štandard
1963 štandard štandard štandard štandard štandard štandard
1964 štandard štandard štandard štandard štandard štandard
1965+ štandard štandard štandard štandard štandard štandard

Ročník 1954, 1955, 1956 a 1957

Pokiaľ ste žena a narodili ste sa v týchto ročníkoch a ste matkou 2 a viac detí, Váš dôchodkový vek sa môže výrazne znížiť. Napríklad pri 3 deťoch môžu ženy starobný dôchodok získať ešte pred dovŕšením 60 rokov. Dokonca aj ročníky narodenia 1956 a 1957 sú na tom relatívne dobre. Keďže sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži, majú možnosť poberať dôchodok pokojne aj 20 a viac rokov. Ľudia, ktorí aktuálne vstupujú do dôchodku majú ešte šťastie, že svoju penziu budú poberať v čase, keď pracuje veľa ľudí.

Ročník 1958, 1959, 1960 a 1961

Ženy, ktoré sa narodili v týchto ročníkoch budú mať dôchodkový vek posunutý takmer na úroveň mužov. Výnimku tvoria iba tie ženy, ktoré vychovali viac ako 3 deti. Dôchodkový vek sa im posunie o pár rokov. Odchod do dôchodku budú mať ženy narodené v rokoch 1958 a 1959 znížený len ak vychovali 3 a viac detí a ročníky 1960 a 1961 len ak vychovali 5 a viac detí.

Ročník 1962, 1963, 1964, 1965 a mladší

Dôchodkový vek u týchto žien už bude na úrovni mužov. Práve ročník 1962 už nebude mať žiadne zvýhodnenie ani v prípade, ak odchovali 5 a viac detí. A navyše je už zavedený aj mechanizmus, kedy sa vek odchodu do dôchodku každoročne posúva u oboch pohlaví. Aj ročníky 1963, 1964, 1965 a ďalšie budú mať štandardný dôchodkový vek. Uvidíme, ako sa bude ďalej vyvíjať dôchodkový vek. Záleží to od politického rozhodnutia súčasnej a budúcich vlád.