Koľko rokov treba odpracovať na dôchodok?

Rok 2024

Každá krajina má svoje vlastné pravidlá a momentálne nie je dôchodkový systém rovnaký ani v krajinách Európskej únie. Ak sa pozrieme na ten slovenský, v tabuľke si môžete pozrieť, koľko rokov treba odpracovať na priznanie starobného dôchodku podľa kalendárnych rokov:

Rok Muži Ženy
2025 15 rokov (odhad) 15 rokov (odhad)
2024 15 rokov 15 rokov
2023 15 rokov 15 rokov
2022 15 rokov 15 rokov
2021 15 rokov 15 rokov
2020 15 rokov 15 rokov
2019 15 rokov 15 rokov
2018 15 rokov 15 rokov
2008 - 2017 15 rokov 15 rokov
2007 10 rokov 10 rokov
2006 10 rokov 10 rokov
2005 10 rokov 10 rokov

Koľko rokov treba odpracovať na dôchodok na Slovensku?

Na to aby ste mohli ísť do dôchodku, musíte mať odpracovaných minimálne 15 rokov. Pred rokom 2008 boli podmienky jemnejšie a stačilo odpracovať iba 10 rokov. Nezáleží na tom, či ste muž alebo žena. Ak máte viac ako 30 odpracovaných rokov, môžete mať garantovaný aj minimálny dôchodok.

Koľko rokov treba odpracovať na dôchodok v zahraničí?

Na túto otázku nie je úplne jednoznačná odpoveď. Vo výhode ste, pokiaľ ste pracovali v členskom štáte Európskej únie. V takomto prípade môžete získať čiastočný dôchodok ak ste v krajine pracovali aspoň 1 rok. Ideálny prípad je, ak ste v danej krajine pracovali dostatočne dlho a získate nárok na ich dôchodok. Netreba zabúdať, že iné pravidlá má Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Anglicko alebo napríklad Česko. Zároveň aj vek odchodu do dôchodku je rôzny v každej krajine. Môže nastať napríklad situácia, že z Nemecka vám začne chodiť dôchodok neskôr ako zo Slovenska. Každá krajina je iná, preto odporúčame naštudovať si zákony danej krajiny v ich jazyku.