Maximálny dôchodok

Rok 2024

Ľudia, ktorí pracujú na dobre platenej pozícií dlhé roky a platia do sociálnej poisťovne z maximálneho vymeriavacieho základu, majú väčšinou veľmi vysoký dôchodok. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje strop pre maximálny dôchodok. Môžeme len teoreticky počítať výšku dôchodku ak niekto začne pracovať ako 18 ročný a do dôchodku pôjde ako 80 ročný. To, že strop na maximálny dôchodok neexistuje ukazuje aj nasledujúca tabuľka:

Maximálne dôchodky:

Kalendárny rok Maximálny dôchodok
2025 pravdepodobne nebude zavedený
2024 nie je strop
2023 nie je strop
2022 nie je strop
2021 nie je strop
2020 nie je strop
2019 nie je strop
2018 nie je strop
2017 nie je strop

Koľko a aké sú najvyššie dôchodky?

Poďme si teda priblížiť, ako to je s dôchodkami u vysokopríjmových skupín. V súčasnosti poberá dôchodok viac ako 1400 € len o niečo viac ako 2100 ľudí. Prvý dôchodkový systém je solidárny a u vysoko príjmových skupín je zároveň aj krátený v prospech slabšie zarábajúcich. Ak po strednej škole začnete pracovať za veľmi vysokú mzdu a pôjdete do dôchodku veľmi neskoro, môžete zarobiť aj viac ako 2000 €, čo predstavuje maximálny dôchodok na Slovensku. V súčasnosti aj existuje zopár penzistov s dôchodkom nad 2000 €.

Zvýšia sa maximálne dôchodky v budúcnosti?

Nikto z nás nemá vešteckú guľu, ale s veľkou pravdepodobnosťou môžeme povedať, že NIE. Dokonca z politickým špičiek sa ozývajú hlasy, že by sa mal zaviesť strop pre maximálny dôchodok. Počet dôchodcov, ktorí budú mať dôchodok vyšší ako je priemerná mzda na Slovensku sa pravdepodobne bude znižovať aj v roku 2025 a aj neskôr v budúcnosti.