Odchod do dôchodku ženy ročník 1960

Po dosiahnutí dôchodkového veku väčšinou nastáva odchod do dôchodku. Väčšina žien narodených v roku 1960 mali ešte oproti mužom znížený dôchodkový vek. Váš dôchodkový vek závisel od počtu vychovaných detí. Pozrite sa na dôchodkový vek žien, ktoré sa narodili v roku 1960 podľa počtu detí:

Odchod do dôchodku u žien narodených v roku 1960:

Počet detí Dôchodkový vek
bez detí 63 rokov
1 dieťa 62 rokov a 6 mesiacov
2 deti 62 rokov
3 deti 61 rokov a 6 mesiacov
4 deti 61 rokov a 6 mesiacov
5 detí 60 rokov a 6 mesiacov
6 a viac detí 60 rokov a 6 mesiacov

Väčšina žien je zvýhodnená

Dôchodkový systém v dôsledku starnutia populácie prechádzal viacerými zmenami a to je aj odchod do dôchodku pre ženy narodené v ročníku 1960. V prípade, že ste nevychovali žiadne dieťa, Váš dôchodkový vek bol rovnaký ako u mužov. Ak ste vychovali jedno dieťa, mohli ste ísť do dôchodku v 62 rokoch a 6 mesiacoch. V prípade 2 detí ste mohli ísť do dôchodku ešte o pol roka skôr.

Mohlo by vás zaujímať:

Kedy odchádzajú do dôchodku muži a kedy ženy v ročníkoch 1959, 1960, 1961, 1962 a 1963.

Viac detí = ešte väčšie zvýhodnenie

Ak ste si chceli dôchodkový vek výraznejšie znížiť, museli ste vychovať minimálne 3 deti. V takomto prípade ak ste mali 3 alebo 4 detí, mohli ste ísť do dôchodku vo veku 61 rokov a 6 mesiacov. Dôchodkový vek 60 rokov a 6 mesiacov ste získali len v prípade, ak ste mali 5 a viac detí.