Minimálny invalidný dôchodok

Rok 2024

Ľudia si často mýlia minimálny starobný dôchodok s minimálnym invalidným dôchodkom. Nárok na minimálny dôchodok máte, ak odpracujete minimálne 30 rokov a dosiahnete dôchodkový vek. Minimálny invalidný dôchodok v roku 2024 nie je nijako zakotvený v legislatíve. Minimálny invalidný dôchodok nebol ani v minulosti garantovaný. Môžeme to vidieť v nasledujúcej tabuľke:

Garancia minimálneho invalidného dôchodku:

Kalendárny rok Invalidný do 70% Invalidný nad 70%
2026 pravdepodobne nebude existovať pravdepodobne nebude existovať
2025 pravdepodobne nebude existovať pravdepodobne nebude existovať
2024 nie je zavedený nie je zavedený
2023 nie je zavedený nie je zavedený
2022 nie je zavedený nie je zavedený
2021 nie je zavedený nie je zavedený
2020 nie je zavedený nie je zavedený
2019 nie je zavedený nie je zavedený
2018 nie je zavedený nie je zavedený

Minimálny invalidný dôchodok v budúcnosti

Na to, aby ste mali nárok na invalidný dôchodok, musíte mať priznanú invaliditu na nejakú diagnózu. V súčasnosti neexistuje žiadna novela zákona, ktorá by garantovala minimálny invalidný dôchodok. Musíte teda počkať do dôchodkového veku a ak splníte podmienky, môžete mať nárok na minimálny starobný dôchodok. Pre priznanie invalidného dôchodku musíte spĺňať prísne normy. V súčasnosti je veľa žiadostí zamietnutých. Pravdepodobne ani v budúcnosti nebude jednoduché získať invalidný dôchodok.