Dôchodkový vek v EU

Rok 2022

Slovensko sa zaraďuje medzi štáty, kde je dôchodkový vek jeden z najnižších v Európe. Podobne ako na Slovensku, aj v iných krajinách sa postupne zvyšuje vek odchodu do dôchodku. Môže za to aj predlžovanie strednej dĺžky života človeka. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť vek odchodu do dôchodku v roku 2022 pre krajiny EU a niektorých vybraných krajín Európy.

Vek odchodu do dôchodku v Európe:

Krajina Muži Ženy
Belgicko 65 65
Bulharsko 63r a 10m - 65r 60r a 10m - 65r
Cyprus 65 65
Česko 63r a 10m. 63r a 10m
Dánsko 67 66r a 6m
Estónsko 64 64
Fínsko 63r a 10m - 68r 65
Francúzsko 66r + 7m 66r + 7m
Grécko 67 67
Holandsko 66r + 4m 66r + 4m
Chorvátsko 65 - 67 62 - 67
Írsko 66 66
Island 67 67
Lichtenštajnsko 64 64
Litva 64r a 2m 63r a 4m
Lotyšsko 64r 64r
Luxembursko 65 65
Maďarsko 65 65
Malta 63 63
Nemecko 65r a 9m 65r a 9m
Nórsko 62 - 67 62 - 67
Poľsko 65 60
Portugalsko 66r a 6m 66r a 6m
Rakúsko 65 60
Rumunsko 65r 61r a 6m - 61r a 9m
Slovensko 63r 60r a 6m - 63r
Slovinsko 65 65
Španielsko 66 66
Švajčiarsko 65 64
Švédsko 62 - 68 62 - 68
Taliansko 67r 67r
Veľká Británia 66 66

Aký bude odchod do dôchodku v EU v budúcnosti?

Reálne to vyzerá tak, že v krajinách Európy sa bude postupne aj naďalej zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Súčasný dôchodkový vek v európskych krajinách je momentálne nízky a bude nutné pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu ako je zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Je možné, že dôjde aj k limitom ľudskej sily, kedy už človek nebude vládať v takom vysokom veku pracovať.