Dôchodkový vek v EU

Rok 2019

Slovensko sa zaraďuje medzi štáty, kde je dôchodkový vek jeden z najnižších v Európe. Podobne ako na Slovensku, aj v iných krajinách sa postupne zvyšuje vek odchodu do dôchodku. Môže za to aj predlžovanie strednej dĺžky života človeka. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť vek odchodu do dôchodku v roku 2019 pre krajiny EU a niektorých vybraných krajín Európy.

Vek odchodu do dôchodku v Európe:

Krajina Muži Ženy
Belgicko 65 65
Bulharsko 63r a 10m - 65r 60r a 10m - 65r
Cyprus 65 65
Česko 63r a 2m. 58r a 8m - 62r a 4m
Dánsko 65 - 67 65 - 67
Estónsko 63 - 65 63 - 65
Fínsko 65 65
Francúzsko 60 - 62 60 - 62
Grécko 62 - 67 62 - 67
Holandsko 65 - 67 65 - 67
Chorvátsko 65 - 67 61r a 6m - 67
Írsko 66 - 68 66 - 68
Island 67 67
Lichtenštajnsko 64 64
Litva 62 - 65 60 - 65
Lotyšsko 62r a 9m 62r a 9m
Luxembursko 65 65
Maďarsko 62 - 65 62 - 65
Malta 62 - 65 62 - 65
Nemecko 65 - 67 65 - 67
Nórsko 62 - 67 62 - 67
Poľsko 65 - 67 60 - 67
Portugalsko 65r - 66r a 2m 65r - 66r a 2m
Rakúsko 65 60
Rumunsko 64r a 10m - 65r 59r a 10m - 63r
Slovensko 62r a 6m 59r - 62r a 6m
Slovinsko 65 63
Španielsko 65 65
Švajčiarsko 65 64
Švédsko 61 - 67 61 - 67
Taliansko 66r a 7m 65r a 7m - 66r a 7m
Veľká Británia 65 60

Aký bude odchod do dôchodku v EU v budúcnosti?

Reálne to vyzerá tak, že v krajinách Európy sa bude postupne aj naďalej zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Súčasný dôchodkový vek v európskych krajinách je momentálne nízky a bude nutné pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu ako je zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Je možné, že dôjde aj k limitom ľudskej sily, kedy už človek nebude vládať v takom vysokom veku pracovať.