Predčasný dôchodok a práca na živnosť

Rok 2019

Pracujete na živnosť a plánujete ísť na predčasný dôchodok alebo ho poberáte? Existuje možnosť súbehu predčasného dôchodku a práce na živnosť. Avšak nie je to až také jednoduché a existujú určité limity zárobku. Aby bol povolený súbeh živnosti a predčasného dôchodku, nie je dovolené mať príjem, kedy platíte sociálne odvody. Podľa kalendárnych rokov si môžete v tabuľke pozrieť, aký môžete mať maximálny obrat zo živnosti:

Najvyšší dovolený obrat zo živnosti:

Rok Maximálny ročný obrat Približný mesačný obrat
2019 5 976 € (odhad) 498 € (odhad)
2018 5 724 € 477 €
2017 5 472 € 456 €
2016 5 298 € 441,50 €
2015 5 148 € 429 €
2014 4 944 € 412 €
2013 4 830 € 402,50 €

Rozhoduje obrat SZČO a nie čistý zisk

V tabuľke bol uvedený maximálny obrat zo živnosti. Pokiaľ ročne zarobíte napríklad 9000 € a Vaše náklady na podnikanie sú 7500€, nespĺňate podmienku súbehu práce na živnosť a poberania predčasného dôchodku. Pre rok 2018 si musíte ustrážiť obrat z podnikania v maximálnej výške 5724 €. Ak by ste chceli poberať predčasný dôchodok a pracovať na živnosť, je to väčšinou výhodnejšie ako súbeh predčasného dôchodku s dohodou alebo pracovnou zmluvou.

Výhodu majú začínajúci živnostníci

Ak sa rozhodnete podnikať napríklad v januári 2019, povinnosť platiť sociálne odvody Vám vzniká najskôr 1.7.2020. Pokiaľ ste začínajúci živnostník, môžete maximálny obrat SZČO pokojne aj prekročiť a naďalej poberať predčasný dôchodok. To, či Vám vznikne povinnosť platiť sociálne odvody sa rozhodne až v nasledujúcom roku. V takomto prípade sú v nevýhode osoby, ktorý prevádzkujú SZČO už dlhšiu dobu.