Invalidný dôchodok a práca

Rok 2023

Invalidný dôchodok a zamestnanie v súbehu je častá forma pre zlepšenie svojho finančného a sociálneho postavenia v spoločnosti. Ako je to teda s krátením invalidného dôchodku a príjmom zo zamestnania? Súbeh invalidného dôchodku a práce je v roku 2023 dovolený a poberaný dôchodok nie je nijako krátený. Je úplne jedno, či si prácou zarobíte v hrubom 300 € alebo 2000 €. Nulové krátenie dôchodku si môžete pozrieť aj v tabuľke.

Krátenie (nekrátenie) invalidného dôchodku:

Hrubá mzda % krátenie dôchodku Krátenie invalidného dôchodku v €
300 € 0 % 0 €
600 € 0 % 0 €
900 € 0 % 0 €
1200 € 0 % 0 €
1500 € 0 % 0 €
2000 € 0 % 0 €

Čiastočný invalidný dôchodok a pracovný pomer

Aj v prípade poberania čiastočného invalidného dôchodku nie je dávka nijakým spôsobom krátená. Je úplne jedno, či si idete 2 krát za rok privyrobiť na dohodu, či ste SZČO alebo ako podnikateľ zamestnávate 10 ľudí. Rovnako môžete poberať 1000 € mzdu zo zamestnania a aj invalidný dôchodok.

Ochrana občana so zdravotným postihnutím

Väčšina ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok majú nejaký hendikep, ktorý im znemožňuje vykonávať prácu rovnako efektívne ako zdravému človeku. Pokiaľ má zamestnanec pokles schopnosti pracovať viac ako 40%, prihliada sa na neho ako na zdravotne postihnutého. Zákonník práce navyše berie do úvahy ťažký zdravotný stav človeka a jeho invalidita nie je dôvodom na prepustenie zo zamestnania.