Zvyšovanie dôchodkov

Rok 2023

Valorizácia dôchodkov predstavuje systém, kedy bude ľuďom zvýšený dôchodok o určitú sumu. Na Slovensku je trend zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu alebo o dôchodcovskú infláciu. Priemerný dôchodok na Slovensku je v roku 2023 vo výške približne 577€. V roku 2023 bol dôchodok zvýšený o dôchodcovskú infláciu - 11,80%. V nasledujúcej tabuľke si môžeme pozrieť výšku zvýšenia dôchodku podľa toho, aký máte priznaný starobný dôchodok:

Valorizácia dôchodkov pre rok 2023:

Výška dôchodku Zvýšenie dôchodku
100 € 11,80 €
200 € 23,60 €
300 € 35,40 €
400 € 47,20 €
500 € 59,00 €
600 € 70,80 €
700 € 82,60 €
800 € 94,40 €
900 € 106,20 €
1000 € 118,00 €
1100 € 129,80 €
1200 € 141,60 €
1300 € 153,40 €
1400 € 165,20 €

Zvýšenie dôchodkov každému o určité percento?

Každý starobný dôchodca si polepší oproti roku 2022 o 11,80%. Parlament rozhodol, že každému dôchodcovi valorizuje dôchodok o 11,80%. Dôchodky sa výrazne zvýšia vďaka tomu, že pred rokom dochdázalo k vysokému nárastu cien tovarov a služieb. Ak by sa o valorizácii dôchodkov rozhodovalo o niekoľko mesiacov neskôr, je viac než pravdepodobné, že výška dôchodkov by bola vyššia aspoň o 3%.

Zásluhový alebo solidárny 1. dôchodkový pilier?

Dôchodkový systém zo sociálnej poisťovne je nastavený oproti iným krajinám viac zásluhovo ako solidárne. V posledných rokoch sa však ozývajú hlasy, aby bol určený minimálny a maximálny dôchodok. Nejde len o hlasy ľavicovo orientovaných politikov, dokonca aj pravica prišla s návrhom, že dôchodky z 1. piliera by mali byť rovnaké, keďže 2. pilier je 100% zásluhový. Aby toho nebolo málo, tak aj 3. pilier funguje tak, že akú výslednú sumu si nasporíte, takú budete mať. Je pravdepodobné, že zvýšenie dôchodkov v roku 2024 bude takmer pre každého o rovnakú sumu a v ďalších rokoch príde k znižovaniu rozdielov medzi dôchodkami.