Zvyšovanie dôchodkov

Rok 2024

Valorizácia dôchodkov predstavuje systém, kedy bude ľuďom zvýšený dôchodok o určitú sumu. Na Slovensku je trend zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu alebo o dôchodcovskú infláciu. Priemerný dôchodok na Slovensku je v roku 2024 vo výške približne 606€. V roku 2024 bol dôchodok zvýšený o dôchodcovskú infláciu - 3,60%. V nasledujúcej tabuľke si môžeme pozrieť výšku zvýšenia dôchodku podľa toho, aký máte starobný dôchodok:

Valorizácia dôchodkov pre rok 2023:

Výška dôchodku Zvýšenie dôchodku
100 € 3,60 €
200 € 7,20 €
300 € 10,80 €
400 € 14,40 €
500 € 18,00 €
600 € 21,60 €
700 € 25,20 €
800 € 28,80 €
900 € 32,40 €
1000 € 36,00 €
1100 € 39,60 €
1200 € 43,20 €
1300 € 46,80 €
1400 € 50,40 €

Zvýšenie dôchodkov každému o určité percento?

Každý starobný dôchodca si polepší oproti roku 2023 o 3,60%. Parlament rozhodol, že každému dôchodcovi valorizuje dôchodok o 3,60%. Dôchodky sa výrazne zvýšia vďaka tomu, že pred rokom dochdázalo k vysokému nárastu cien tovarov a služieb.

Zásluhový alebo solidárny 1. dôchodkový pilier?

Dôchodkový systém zo sociálnej poisťovne je nastavený oproti iným krajinám viac zásluhovo ako solidárne. V posledných rokoch sa však ozývajú hlasy, aby bol určený minimálny a maximálny dôchodok. Nejde len o hlasy ľavicovo orientovaných politikov, dokonca aj pravica prišla s návrhom, že dôchodky z 1. piliera by mali byť rovnaké, keďže 2. pilier je 100% zásluhový. Aby toho nebolo málo, tak aj 3. pilier funguje tak, že akú výslednú sumu si nasporíte, takú budete mať. Je pravdepodobné, že zvýšenie dôchodkov v roku 2025 bude takmer pre každého o rovnakú sumu a v ďalších rokoch príde k znižovaniu rozdielov medzi dôchodkami.