Zvyšovanie dôchodkov

Rok 2021

Valorizácia dôchodkov predstavuje systém, kedy bude ľuďom zvýšený dôchodok o určitú sumu. Na Slovensku je trend zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu alebo o dôchodcovskú infláciu. Priemerný dôchodok na Slovensku je v roku 2021 vo výške približne 490€. Niektorým dôchodcom na Slovensku bude zvýšený dôchodok o pevnú sumu. V nasledujúcej tabuľke si môžeme pozrieť výšku zvýšenia dôchodku podľa toho, aký máte priznaný starobný dôchodok:

Valorizácia dôchodkov pre rok 2021:

Výška dôchodku Zvýšenie dôchodku
100 € 9,40 €
200 € 9,40 €
300 € 9,40 €
400 € 10,40 €
500 € 13,00 €
600 € 15,60 €
700 € 18,20 €
800 € 20,80 €
900 € 23,40 €
1000 € 26,00 €
1100 € 28,60 €
1200 € 31,20 €
1300 € 33,80 €
1400 € 36,40 €

Zvýšenie dôchodkov každému o 9,40€?

Každý starobný dôchodca si polepší oproti roku 2020 minimálne o 9,40€. Parlament rozhodol, že každému dôchodcovi valorizuje dôchodok minimálne o 9,40 €. V prípade, že je Váš dôchodok vyšší ako 360,00 €, potom bude dôchodok zvýšený o 2,6%. Tento mechanizmus chce zabrániť prehlbovaniu rozdielov medzi bohatými a chudobnými dôchodcami. Pokiaľ by sa postupovalo podľa dôchodcovskej inflácie, ktorá je v súčasnosti 2,6%, nízke penzie by sa zvyšovali len minimálne, preto musela sociálna poisťovňa zakročiť a zagarantovala dôchodcom 9,40 €.

Zásluhový alebo solidárny 1. dôchodkový pilier?

Dôchodkový systém zo sociálnej poisťovne je nastavený oproti iným krajinám viac zásluhovo ako solidárne. V posledných rokoch sa však ozývajú hlasy, aby bol určený minimálny a maximálny dôchodok. Nejde len o hlasy ľavicovo orientovaných politikov, dokonca aj pravica prišla s návrhom, že dôchodky z 1. piliera by mali byť rovnaké, keďže 2. pilier je 100% zásluhový. Aby toho nebolo málo, tak aj 3. pilier funguje tak, že akú výslednú sumu si nasporíte, takú budete mať. Je pravdepodobné, že zvýšenie dôchodkov v roku 2022 bude takmer pre každého o rovnakú sumu a v ďalších rokoch príde opäť k znižovaniu rozdielov medzi dôchodkami.