Vianočné príspevky

Rok 2020, 2019, 2018

Vianočný príspevok sociálna poisťovňa vypláca vždy v decembri spolu so štandardnou penziou. Vianočný príspevok dôchodcom príde aicky, nie je preto potrebné žiadať oň sociálnu poisťovňu. Dvojnásobný vianočný príspevok bol zavedený v roku 2019 a v budúcnosti je možné, že bude nahradený 13. dôchodkom.

Výpočet vianočného príspevku

Vianočný príspevok pre dôchodcu závisí od výšky jeho penzie. Čím je nižšia, tým bude decembrová dávka vyššia. Maximálnu výšku príspevku dostanú penzisti, ktorých dôchodok je v maximálnej výške životného minima. Ak je výška dôchodku nižšia alebo rovná 210,20 €, výška vianočného príspevku je 200 €. V prípade ak váš dôchodok presahuje sumu 65% priemernej mzdy na Slovensku, kalkulačka vám ukáže vianočné príspevky vo výške 0 €. V roku 2019 ide o sumu 658,50 €. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť výšku vianočného príspevku podľa výšky penzie a kalendárneho roku. Upozorňujeme, že rok 2020 je iba odhad a o jeho presnej výške sa dozvieme až na konci roka 2020.

Vianočný príspevok - tabuľka:

Výška dôchodku Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Do 200 € 100,00 € 200,00 € 210,00 € (odhad)
210 € 99,20 € 200,00 € 210,00 € (odhad)
220 € 97,40 € 196,50 € 205,30 € (odhad)
230 € 95,60 € 192,90 € 202,60 € (odhad)
240 € 98,80 € 189,30 € 198,80 € (odhad)
250 € 92,00 € 185,70 € 195,00 € (odhad)
260 € 90,20 € 182,10 € 191,30 € (odhad)
270 € 88,40 € 178,50 € 187,50 € (odhad)
280 € 86,60 € 174,90 € 183,70 € (odhad)
290 € 84,80 € 171,30 € 179,90 € (odhad)
300 € 83,00 € 167,70 € 176,10 € (odhad)
310 € 81,20 € 164,10 € 172,40 € (odhad)
320 € 79,40 € 160,50 € 168,60 € (odhad)
330 € 77,60 € 156,80 € 164,70 € (odhad)
340 € 75,80 € 153,30 € 161,00 € (odhad)
350 € 74,00 € 149,70 € 157,20 € (odhad)
360 € 72,20 € 146,10 € 153,50 € (odhad)
370 € 70,40 € 142,50 € 149,70 € (odhad)
380 € 68,60 € 138,90 € 145,90 € (odhad)
390 € 66,80 € 135,30 € 142,10 € (odhad)
400 € 65,00 € 131,70 € 138,30 € (odhad)
410 € 63,20 € 128,10 € 134,60 € (odhad)
420 € 48,60 € 124,50 € 130,80 € (odhad)
430 € 46,80 € 95,40 € 100,20 € (odhad)
440 € 45,00 € 91,80 € 96,40 € (odhad)
450 € 43,20 € 88,30 € 92,80 € (odhad)
460 € 41,40 € 84,60 € 88,90 € (odhad)
470 € 39,60 € 81,00 € 85,10 € (odhad)
480 € 37,80 € 77,40 € 81,30 € (odhad)
490 € 36,00 € 73,80 € 77,50 € (odhad)
500 € 34,20 € 70,20 € 73,80 € (odhad)
510 € 32,40 € 66,60 € 70,00 € (odhad)
520 € 30,60 € 63,00 € 66,20 € (odhad)
530 € 28,80 € 59,40 € 62,40 € (odhad)
540 € 27,00 € 55,80 € 58,60 € (odhad)
550 € 25,20 € 52,20 € 54,90 € (odhad)
560 € 23,40 € 48,60 € 51,10 € (odhad)
570 € 21,60 € 45,00 € 47,25 € (odhad)
580 € 0,00 € 41,40 € 43,50 € (odhad)
590 € 0,00 € 37,80 € 39,70 € (odhad)
600 € 0,00 € 34,20 € 36,00 € (odhad)
610 € 0,00 € 30,60 € 31,20 € (odhad)
620 € 0,00 € 27,00 € 28,40 € (odhad)
630 € 0,00 € 23,40 € 24,60 € (odhad)
640 € 0,00 € 19,80 € 20,80 € (odhad)
650 € 0,00 € 16,20 € 17,10 € (odhad)
660 € a viac 0,00 € 0,00 € 0,00 € (odhad)