Predčasný dôchodok

Rok 2024

Veľa ľudom sa stane, že tesne pred dosiahnutím dôchodkového veku stratia prácu a hrozí, že prídu o príjem. Nájsť si prácu tesne pred dôchodkom je niekedy náročné. Horšie sú ľudia na tom, ak už majú aj nejaké zdravotné problémy. Na to, aby človek mal nárok na predčasný dôchodok v roku 2023 alebo 2024, musí byť jeho dôchodok minimálne na úrovni 1,6 násobku životného minima. Aktuálne ide o sumu priznaného dôchodku 430,30 €. (Do 30.6.2023 stačilo na priznanie predčasného dôchodku mať dôchodok na úrovni 1,2 násobku životného minima.) V tabuľke si pozrite podľa obdobia, na aký dôchodok musíte mať minimálne nárok, aby Vám mohol byť priznaný predčasný dôchodok:

Nárok na predčasný dôchodok:

Obdobie Výška priznaného dôchodku Životné minimum
1.7.2024 – 30.6.2025 469,03 € (odhad) 293,08 € (odhad)
1.7.2023 – 30.6.2024 430,30 € 268,88 €
1.7.2022 – 30.6.2023 281,40 € 234,42 €
1.7.2021 – 30.6.2022 261,70 € 218,06 €
1.7.2020 – 30.6.2021 257,80 € 214,83 €
1.7.2019 – 30.6.2020 252,24 € 210,20 €
1.7.2018 – 30.6.2019 246,10 € 205,07 €
1.7.2017 – 30.6.2018 239,40 € 199,48 €
1.7.2016 – 30.6.2017 237,80 € 198,09 €
1.7.2015 – 30.6.2016 237,80 € 198,09 €
1.7.2014 – 30.6.2015 237,80 € 198,09 €
1.7.2013 – 30.6.2014 237,80 € 198,09 €
1.7.2012 – 30.6.2013 233,50 € 194,58 €
1.7.2011 – 30.6.2012 227,80 € 189,83 €
1.7.2010 – 30.6.2011 222,50 € 185,38 €
1.7.2009 – 30.6.2010 222,30 € 185,19 €

Kedy je možné požiadať o predčasný dôchodok?

Okrem povinnosti mať dôchodok minimálne vo výške 1,6 násobku životného minima, je nutné mať dodržaný vek. Do predčasného dôchodku môžete ísť najskôr 2 roky pred oficiálnym vekom odchodu do dôchodku. Nie je teda možné ísť do dôchodku v skoršom veku. Jedine ak by chcel človek žiť z vlastných úspor. Okrem toho je nutné splniť podmienku a to je odpracovaných 15 rokov – získať 15 rokov dôchodkového poistenia.

Stratil som prácu a novú nenájdem, čo mám robiť?

V tomto prípade netreba panikáriť. Odporúčame sa hneď prvý deň ísť prihlásiť na úrad práce a požiadať o podporu v nezamestnanosti. Lepšie je ísť na pol roka poberať podporu v nezamestnanosti, ako si doživotne krátiť penziu žiadosťou o predčasný dôchodok. Odporúčame si pozrieť výpočet krátenia penzie pri priznaní predčasného dôchodku. Ak máte reálny záujem pracovať a žijete vo vyspelejších regiónoch v rámci Slovenska, úrady práce majú priam tisícky pracovných pozícii, pri ktorých je nástup možný ihneď. Stačí sa len aktívne zaujímať o prácu.