Zrušenie predčasného dôchodku

Rok 2024

Ak Vám bol priznaný predčasný starobný dôchodok, neznamená to, že o neho nemôžete prísť. Zrušenie predčasného dôchodku je možné z určitých dôvodov. Dávka nemusí byť večná a môže sa skončiť. Pozrite si najčastejšie príčiny, kedy môže byť zrušený predčasný dôchodok:

1. Súbeh práce a predčasný dôchodok

Niekedy sa stane, že sa Vám podarí počas poberania predčasného dôchodku nájsť práca. Často môžete byť postavený pred možnosťou vybrať si predčasný dôchodok alebo zamestnanie. Súbeh práce a predčasného dôchodku je limitovaný. V roku 2024 môžete zarobiť maximálne 2400€, na jeden kalendárny mesiac to predstavuje 200€. Iné podmienky platia pri súbehu živnosti a predčasného dôchodku.

2. Dosiahli ste dôchodkový vek

Ak Vám bol priznaný predčasný dôchodok a vy ste neporušili pravidlo, že ste prekročili limit na zrušenie predčasného dôchodku, získavate nárok na štandardný starobný dôchodok. To, kedy sa stávate starobným dôchodcom určuje vek odchodu do dôchodku. Ten sa pravidelne mení a žiaľ k horšiemu. Rastie životná úroveň, predlžuje sa stredná dĺžka života a demografia nie je priaznivá. To všetko vplýva na zvyšovanie dôchodkového veku.

3. Predčasný dôchodca zomrel

Zrušenie predčasného dôchodku nastáva smrťou predčasného dôchodcu. Ak zomriete, dôchodok od štátu Vám bude aicky zrušený a už ho nebudete môcť poberať ďalej do nároku na štandardný starobný dôchodok. Štátny dôchodok nie je dedičný a Vaši dedičia ho nebudú mať ďalej vyplácaný. So smrťou človeka končí aj predčasný dôchodok.