Priemerný starobný dôchodok

Rok 2023

Množstvo ľudí zaujíma, aký je priemerný dôchodok na Slovensku. Pre tento ukazovateľ existuje presné číslo od sociálnej poisťovne, ktoré vyjadruje výšku priemernej penzie na Slovensku. V roku 2023 je priemerný dôchodok na Slovensku 577 €. Oproti minulému roku ide o nárast približne o 62 €. V roku 2022 bol vo výške 515 €. To, aký bude priemerný dôchodok na Slovensku v roku 2024 si musíme na presný údaj ešte počkať. Pri súčasnom tempe rastu penzií sa očakáva priemerný dôchodok približne 623 €. Pozrime sa na tabuľku, aký bol priemerný starobný dôchodok na Slovensku v minulosti, súčasnosti a aj budúcnosti. Okrem mesačnej štatistiky je v treťom stĺpci uvedená aj priemerná suma dôchodku na 1 deň.

Priemerný dôchodok na Slovensku:

Rok Priemerný mesačný dôchodok Priemerná suma na 1 deň
2024 623 € (odhad) 20,48 € (odhad)
2023 577 € 18,97 €
2022 515 € 16,93 €
2021 499 € 16,41 €
2020 477 € 15,68 €
2019 459 € 15,09 €
2018 440 € 14,47 €
2017 427 € 14,04 €
2016 415 € 13,61 €
2015 409 € 13,45 €
2014 399 € 13,12 €
2013 389 € 12,79 €
2012 375 € 12,30 €
2011 361 € 11,87 €
2010 352 € 11,57 €

Aktuálna výška dôchodku

Množstvo ľudí na Slovensku sa sťažuje na nízke dôchodky. Pravda je taká, že vzhľadom k priemernej mzde máme veľmi vysoké dôchodky. Predstavujú viac ako 50% priemernej čistej mzdy v národnom hospodárstve. V Európe je zvyčajne opačný trend a vzhľadom k vysokým mzdám majú nižšie dôchodky. Do značnej miery je to spôsobené aj tým, že náš systém je solidárnejší k najzraniteľnejšej časti populácie ako sú napríklad deti, študenti a dôchodcovia.

Aké dôchodky nás v budúcnosti čakajú?

S vysokou pravdepodobnosťou budú dôchodky z 1. piliera nižšie ako sú v súčasnosti. Pod slovom nižšie teda rozumieme, že priemerný dôchodok v budúcnosti bude približne len 25% z priemernej čistej mzdy na Slovensku. Tým, že bude na Slovensku viac dôchodcov ako je v súčasnosti, nebude reálne platiť také štedré dôchodky, ako tomu máme dnes. Pokiaľ ide o nominálnu sumu, tá bude každoročne vyššia o niekoľko €, ale zvyšovaniu priemernej mzdy nebude stíhať.